• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Op zaterdag 8 februari wordt er weer de grote “Rank Kennis Quiz” georganiseerd.

Met vragen voor jong en oud, uiteraard over De Rank, maar ook over de Bijbel, mede-Rankers, etc. De vragen zijn voor jong en oud, waaronder ook met beeld en geluid, te beantwoorden op papier of met de bekende ‘drukknoppen’. Na aanmelding voor deze quiz zorgen wij dat er evenwichtige teams gevormd worden, die vervolgens de ludieke, maar spannende strijd met elkaar zullen aangaan. Daar moet je dus (weer) bij zijn!

De kinderen worden geholpen om de aardbeving te verwerken… 
Eind november werd Albanië opgeschrikt door een heftige aardbeving. Er waren veel doden en gewonden, met name in Durres, een stad op ongeveer 30 kilometer afstand van de hoofdstad Tirana. Maar ook in Tirana zelf was men enorm geschrokken. Er waren veel naschokken en er was veel angst. De scholen waren daarna een poosje gesloten en ook het wijkcentrum van Alo!Mik was dicht. De overheid wilde namelijk eerst de veiligheid van de gebouwen
onderzoeken.

Op 19 januari collecteren we voor het studentenpastoraat in Rotterdam, dat sinds enkele jaren weer bestaat. Voor veel jongeren is hun studententijd een ‘scharnierfase’ in hun leven. Allerlei vragen over geloof dienen zich aan. Veel studenten hebben moeite met prestatiedruk en keuzestress. Het studentenpastoraat bouwt een netwerk op van kerken in Zuid-Holland en Zeeland, christelijke studentenverenigingen en universitaire studentbegeleiders van de Erasmus Universiteit, om contact te krijgen met studenten.

Kerkbalans - geef voor je kerk
Dit weekend zijn we van start gegaan met de actie Kerkbalans 2020. Meer dan in voorgaande jaren willen we u stimuleren na te denken over uw bijdrage. Een korte toelichting daarop. 

Het huishoudboekje van De Rank “Gezond”, dat is de omschrijving die we graag horen als het over huishoudboekjes gaat. Of je er nu vaker, af en toe of nooit mee bezig bent, we weten allemaal dat het huishoudboekje moet kloppen. In alle afgelopen jaren hebben we dankbaar gezien dat het huishoudboekje altijd klopte. En nu? 

Joke VerweerdNatuurlijk beginnen we met iedereen een voorspoedig en gezegend Nieuwjaar te wensen. Verder de hoop uit te spreken dat we allemaal in gezondheid alle Inloopochtenden van 2020 mogen bezoeken. Er staan weer een aantal mooie en interessante ochtenden op het programma.

Nu nog even stilstaan bij de laatste Inloopochtend van 2019. Mevr. Joke Verweerd heeft met ons het Kerstfeest gevierd. Zij had een fantastisch programma gemaakt met geweldig mooie en ingrijpende verhalen en heerlijke liederen. Dankzij onze pianist, Arie Boer, werd het meezingen een groot plezier.

Aardbeving Albanië
Eind november werd Albanië getroffen door een heftige aardbeving. Het epicentrum lag in Durres, 35 km vanaf Tirana. Er waren ruim 50 doden en veel gewonden. Veel huizen waren beschadigd en onbewoonbaar. Ook een aantal kerken was niet meer te gebruiken. In de weken erna werden daarom soms kerkdiensten op straat gehouden. De VUSH (Evangelische Alliantie) heeft, in samenwerking met de overheid, meegeholpen tijdens de eerste dagen. Veel mensen moesten in tenten de nacht doorbrengen. Ook werden er maaltijden uitgedeeld.