• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Het is nog maar een paar weken terug dat ik afscheid nam van De Rank. Met plezier en dankbaarheid kijk ik terug op het afscheid. Wat fijn en bijzonder dat er zoveel mensen waren.

Ik mocht preken over de gelijkenis van het zaad. Ik hoop dat het zaad van de afgelopen 10 jaar door Gods genade vrucht mag dragen. Aansluitend op de dienst hebben we heerlijk gegeten en was er van alles te doen. Van een pittige bijbelquiz tot een dolkomisch, maar ook ontroerend cabaret, van een smeuïge pindakaasgroet tot een hilarische brief met de verwachtingen die men 10 jaar geleden van mij had...

Winkelpand Gouweplein wordt Herberg de Kerst-Inn
Een overdekte kerstmarkt in het hart van Waddinxveen. Dat is de Kerst-Inn, het Huis van Hoop, Promenade 158 in winkelcentrum Gouweplein. Vanaf 13 december organiseren hier zo’n 15 Waddinxveense goede doelen en kerken allerlei activiteiten.
Denk aan een escaperoom, verkoop van de leukste en lekkerste ‘handmade’ kerstcadeautjes, knutselen voor kinderen en veel meer. De toegang, koffie, thee en limonade zijn gratis. 
Kijk voor meer informatie op www.kerst-inn.nl.

Collectedoel 25 december
Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië - Syrië Vluchtelingen Noodhulp
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in grote armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië.

Dit seizoen besteden we met het ZWO-jaarproject aandacht aan de Roma’s in Albanië. De Roma’s horen tot de allerarmsten en tot vorig jaar leefde de Roma-gemeenschap in Tirana op de vuilnisbelt in erbarmelijke omstandigheden.

De stichting Alo Mik! (Albanees voor "Hoi vriend!") heeft zich hun lot aangetrokken en werkt sinds 2004 samen met de Roma-gemeenschap in Tirana. Het doel van Alo Mik! is om de Roma-gemeenschap te ondersteunen en hun gevoel van waardigheid te vergroten.  De christelijke stichting werkt vanuit het geloof dat in Gods ogen ieder mens waardevol is. Vanaf 2016 is men bezig ervoor te zorgen dat de Roma-families een flatje kunnen huren.

Half oktober ben ik, Bram Wassenaar, aangenomen als pastoraal werker in De Rank. De dienst waarin ik gezegend werd voor mijn taak was heel bijzonder.

Gezegend en met een warm welkom ben ik met veel plezier begonnen in Waddinxveen. Samen met het pastorale team mogen wij aan de slag om met extra aandacht invulling te geven aan de taak die we allemaal als gemeenteleden hebben: omzien naar elkaar. In de gesprekken die ik al met verschillende mensen heb mogen voeren, heb ik ook al vaak mogen horen dat mensen in De Rank dat ook al vaak doen. Een kaartje of bezoek, een berichtje, vragen hoe het gaat of iets praktisch: er wordt naar elkaar omgezien. Goed dat dat gebeurt.

In het voorjaar van 2019 willen we weer een Alpha-cursus organiseren. Wanneer er genoeg belangstelling is, zal op woensdagavond 23 januari 2019 de cursus weer gestart worden in de Bethelschool.

De Alpha-cursus is een kennismakingscursus over de basis begrippen van het christelijk geloof en duurt tien avonden. Meer informatie (ook hier) en aanmelden bij:

Dit keer ga ik eens beginnen met de komende inloopochtend op 11 december. De ochtend wordt verzorgd door mevrouw J.E. van Rees uit Nieuwegein. Het wordt ‘Het kerstverhaal op rijm’.

Wij worden muzikaal ondersteund door Arie Boer. Belangrijk is te weten dat we, in verband met de lengte, echt om 10.00 uur beginnen. Mevrouw Van Rees doet het geheel op rijm en wil daarom zonder tussenpauze achterelkaar doorgaan. Houd hier allemaal rekening mee! Wij kijken er heel erg naar uit dat u allen komt en zich laat verrassen. Zoals altijd is de zaal van de Immanuëlkerk open vanaf 9.30 uur.