• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

 

Hieronder de berichten met betrekking tot de uitzending van de 
familie Van der Maas (Aad, Dineke, Chris en Jos) vanuit onze wijkgemeente naar Albanië
Klik hier om naar de weblog van de fam. Van der Maas op de website bij de GZB te gaan.
Facebook-pagina Fam. Van der Maas in Albanië. Klik hier voor de Nieuwsbrieven.
Steun het werk - doneer online (actuele stand).

De familie Van der Maas is vanuit onze gemeente uitgezonden naar Albanië. Vorige week is het land (opnieuw) getroffen door een zware aardbeving.
Hieronder een fragment uit de laatste Nieuwsbrief van de familie Van der Maas over deze aardbeving.

 

Aardbeving
Met een enorm gebulder werden we op dinsdagmorgen 26 november letterlijk uit ons bed geschud. Het was bijna 4 uur in de ochtend. Ons huis stond te trillen…..

Aad was van 26 oktober t/m 9 november op werkverlof in Nederland. Tijdens dit verlof heeft hij diverse presentaties gehouden in diverse kerken en heeft hij zichzelf gepresenteerd bij enkele bijeenkomsten binnen de Rank, zoals Follow me. Het is een zegen dat eind oktober 10 studenten van de bijbelschool waar Aad actief is zijn afgestudeerd. Dit seizoen hebben vele eerstejaars studenten zich gemeld.

Familie Van der Maas, september 2019

Op 21 september 2019 werd Tirana opgeschrikt door een heftige aardbeving: 5.8 op de schaal van Richter. Ook de naschokken waren heftig. Er was schade aan gebouwen en wegen. De paniek onder de bevolking was groot, maar er zijn gelukkig geen doden gevallen. Wel waren er ruim 100 gewonden. De scholen waren een aantal dagen gesloten, maar daarna werd het gewone leven weer opgepakt.

Dineke is na de zomer weer gestart met de Engelse lessen bij de naschoolse opvang van Alo Mik. Dit zijn individuele lessen, zodat er volop persoonlijke aandacht kan zijn voor iedereen. 

Kerken
De protestantse kerken in Albanië zijn jong en kwetsbaar. De meeste kerken hebben geen kerkenraad, maar zijn afhankelijk van 1 of 2 enthousiaste leiders, die zelf niet als kind opgegroeid zijn in een kerk. Daardoor ontbreekt het hen aan goede voorbeelden en aan stabiliteit. De VUSH probeert de protestantse kerken bij elkaar te brengen. Aad heeft veel gereisd en gesproken in Albanië met kerkleiders uit Albanië en Kosovo. De kerken zijn verschillend qua visie, aanpak enz. 

Martelaarsdag
Een dag voor het vertrek naar Albanië krijgt Dineke het boek “De belofte van de nakomeling, overleven in Albanië” Het boek gaat over een Joods-Nederlands gezin, op de vlucht voor de Nazi’s en dat in Albanië terechtkwam. 5 mei was het Martelaarsdag in Albanië. Op deze dag worden alle gesneuvelden voor de vrijheid van Albanië herdacht. Bijvoorbeeld tijdens de tweede wereldoorlog waarin Albanezen zijn omgebracht omdat ze Joden hielpen onderduiken. Tijdens de tweede wereldoorlog was het aantal Joden in Albanië niet afgenomen, maar juist toegenomen van 200 naar 2000.

Behoefte aan training
In januari heeft Aad een overleg georganiseerd voor 25 kerken uit het hele land. Waar lopen ze nu vooral tegenaan? Wat zijn hun uitdagingen, hun dromen? Er bleek met name behoefte te zijn aan goede training van gemeenteleden en leiders, aan het ontwikkelen van visie, aan diaconale steun, jeugdwerk en evangelisatie. In de komende maanden zal Aad een plan maken waarbij ongeveer 10 kerken worden ‘geadopteerd’.

Intercultureel Bijbellezen
Voor de 3 avonden hebben zich 9 deelnemers aangemeld en er is inmiddels een start gemaakt met de eerste avond. Ook in Albanië is Aad met een groepje van 5 deelnemers gestart. Dit zijn mensen die op de Bijbelschool zitten waar Aad lesgeeft. Na de avonden volgt een kort verslag.

Rabobank sponsor fietstocht
Dit jaar wordt de sponsorfietstocht niet in het voorjaar maar op 14 september georganiseerd.