• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Snuffelmarkt 2018


Hieronder de berichten met betrekking tot de uitzending van de
familie Van der Maas (Aad, Dineke, Chris en Jos) vanuit onze wijkgemeente naar Albanië. 
Klik hier om naar de weblog van de fam. Van der Maas op de website bij de GZB te gaan.
Facebook-pagina Fam. Van der Maas in Albanië. Steun het werk - doneer online (actuele stand).

Update Fam. van der Maas
Weer thuis in Albanië zijn Chris en Jos inmiddels weer aan school begonnen, Dineke pakt haar vrijwilligerswerk bij Alo!Mik weer op en is Aad ook weer aan het werk. Met als aandachtspunt het opzetten en uitbouwen van theologisch onderwijs voor de Protestantse kerk in Albanië. In de laatste nieuwsbrief zegt hij hier o.a. over:

“In de afgelopen maanden heb ik mij nog verder kunnen verdiepen in de situatie van de Albanese protestantse kerken en de diverse trainingen. Ik heb lessen bijgewoond, conferenties bezocht en veel contacten gelegd.

Fam. vd Maas in Nederland
Na een vakantie van 5 weken in Nederland is de familie Van der Maas op 23 juli weer naar huis in Albanië gegaan. Zij hebben een goede tijd in Nederland gehad met veel ontmoetingen en de nodige ontspanning. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen door middel van huisvesting, fietsen die hen ter beschikking stonden en de ontmoetingen en blijken van aandacht. Voor Chris en Jos is het nog even vakantie, zij gaan in september weer naar school. En ook Aad en Dineke pakken inmiddels hun werkzaamheden weer op.

Fam. vd Maas in Nederland
Zondag 1 juli heeft de familie Van der Maas in en na de ochtenddienst e.e.a. verteld over het eerste jaar in Albanië. Voor Aad was het met name veel mensen leren kennen, vertrouwen winnen en inventariseren. Wat is er zoals aan kerkelijk opbouwwerk in Albanië, wat werkt en wat niet, welke samenwerking is mogelijk, etc. Daarbij speelt ook de cultuur een rol; het is niet altijd “afspraak is afspraak” en er spelen historische en “kerkpolitieke” zaken, waardoor veel geduld nodig was (en is). Hoewel het begin dus wel moeizaam was met veel pionieren ontstaat nu wel een duidelijk beeld en kunnen er plannen worden gemaakt voor de opbouw van de christelijke/ protestantse kerk in Albanië.

Fam. vd Maas viert vakantie in Nederland
Het gaat nu opschieten. Op het moment dat deze Kompas verschijnt is het nog een paar dagen voordat Aad, Dineke, Chris en Jos hun vakantie zullen vieren in Nederland. Zij zien daar erg naar uit en wij uiteraard ook! Zij zullen verblijven in Waddinxveen en we zijn dankbaar dat er 4 fietsen voor hen beschikbaar zijn gesteld voor deze periode.

Zondag 1 juli zal de fam. Van der Maas in en na de ochtenddienst e.e.a. vertellen over het eerste jaar in Albanië en het werk dat zij daar doen. Na de dienst staat er een tafel met allerlei informatie over de uitzending en er wordt gezorgd voor iets lekkers bij de koffie. Daarna zullen Aad en Dineke e.e.a. presenteren over het werk in Albanië en de ervaringen in het afgelopen jaar.

In Albanië is het inmiddels de afgelopen weken al volop zomer met temperaturen van boven de 30 graden. Chris en Jos zijn druk met school, onder andere met het maken van toetsen. Aad wordt inmiddels ook al geregeld gevraagd om voor te gaan in diensten van kerken dichtbij en soms ook verder weg. In zijn laatste blog (zie hier) vertelt hij daarover een aangrijpend verhaal. Ook werd op 27 april op de nederlandse ambassade in Tirana koningsdag gevierd, het was erg gezellig. Zie ook deze foto.

Verder kijkt de fam. Van der Maas uit naar de vakantie: van 18 juni tot 23 juli zullen zij in Nederland  vakantie vieren.

Update uit Albanië
De familie Van der Maas is inmiddels al weer 9 maanden in Albanië. Aad richt zich op de toerusting van de vaak kleine gemeentes en de voorgangers ervan. In totaal zijn er zo’n 400 protestantse kerken met zo’n 20.000 leden. De helft van de kerken is aangesloten bij de VUSH, waar Aad ook mee samenwerkt. Het is nog wel zoeken naar hoe men van elkaar kan leren en naar een goede structuur voor de toerusting. Dineke is druk doende om de taal te leren via een conversatiegroep voor buitenlanders. Ook Chris en Jos volgen inmiddels Albanese les, want het is belangrijk om de taal te spreken om goed te kunnen integreren. Daarnaast zit Jos ook op Taekwondo.
En natuurlijk kijken ze allemaal uit naar de vakantie. Van 18 juni t/m 23 juli is de familie Van der Maas in Nederland.

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van de familie Van der Maas verschenen. Zij zijn vanuit onze gemeente door de GZB uitgezonden naar Albanië om daar theologisch onderwijs te geven aan de zeer jonge protestantse kerken in Albanië.
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.
Voor meer informatie over deze uitzending, klik hier.

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het reilen en zeilen van de familie Van der Maas, die door onze gemeente, namens de GZB, is uitgezonden naar Albanië om daar te helpen met de opbouw van de jonge maar groeiende Christelijke kerk in het land.

Vanuit Albanië geeft Dineke de volgende update m.b.t. het leren van de taal:

Albanees in een minuut
"Met Google Translate heb je binnen een minuut een Albanese zin vertaald. Maar, of het correct is? En hoe je het uitspreekt? Taal kom je overal tegen en heb je overal nodig: ontmoetingen, de kerk, afspraken bij de dokter en tandarts, winkelen, advertenties, aanplakbiljetten, verpakkingen, tv, radio, krant, folders. En ook als ik over een tijdje vrijwilligerswerk zal gaan doen. Een taalcursus is dan zeker een must. Het is één van de uitdagingen die hoort bij het leven van een “immigrant”.