• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

 

Hieronder de berichten met betrekking tot de uitzending van de 
familie Van der Maas (Aad, Dineke, Chris en Jos) vanuit onze wijkgemeente naar Albanië
Klik hier om naar de weblog van de fam. Van der Maas op de website bij de GZB te gaan.
Facebook-pagina Fam. Van der Maas in Albanië. Klik hier voor de Nieuwsbrieven.
Steun het werk - doneer online (actuele stand).

Er is een nieuwe Nieuwsbrief verschenen van de fam. Van der Maas in Albanië. Met dit keer nieuws over het werk van Aad voor de Bijbelschool in Tirana, o.a. over Diaconaat en ook over de VUSH. En ook een verhaal van Dineke over "zien en gezien worden" in de hoofdstad Tirana. Lees hier de hele nieuwsbrief.

De Thuisfrontcommissie

Bij de familie Van der Maas gaat alles goed. Vorige maand hadden zij een korte herfstvakantie en zijn zij twee dagen naar Korca (in Zuid-Albanië) geweest. Voor Aad was het vooral interessant omdat hij daar in de jaren 90 gewoond heeft. Intussen was het wel erg veranderd. Op school gaat het gelukkig goed met Chris en Jos. Zelf raakt Aad stap voor stap steeds meer betrokken bij de bijbelschool in Tirana. Dat heeft wel behoorlijk lang geduurd, maar hij is erg blij dit nu te kunnen doen. Dineke heeft ook haar draai wel gevonden bij Alo Mik, waar ze Engelse les geeft (2x per week) in de naschoolse opvang. En ook heeft ze les in de Albanese taal.

Speculaasactie
Op het moment dat u dit leest is de speculaasactie voor de fam. Van der Maas net afgerond. Het resultaat van deze actie is op het moment van schrijven dus nog niet bekend. Wij zijn Bakkerij ’t Stoepje Niels Koelewijn erkentelijk dat wij de speculaaspakketten voor een gereduceerde prijs konden kopen. Hierdoor konden wij de speculaas weer voor een - nog steeds - schappelijke prijs verkopen en hiermee alsnog een opbrengst voor de Fam. Van der Maas realiseren. U verneemt dit bedrag via de Zondagsbrief, de website of in de volgende Kompas.

In plaats van een geschreven update uit Albanië, ditmaal een filmpje wat Aad heeft gemaakt met foto- en filmmateriaal van de familie Van der Maas in Albanië (zie hieronder of hier). 

Het lied wat in het filmpje te horen is heeft Aad op 22 oktober opgenomen tijdens de opening van één van de lessen op de Bijbelschool waar Aad lesgeeft (zie halverwege ook de beelden).  Het lied (oorspronkelijk van Chris Tomlin) is in het Engels hier te zien.

Update Fam. van der Maas
Weer thuis in Albanië zijn Chris en Jos inmiddels weer aan school begonnen, Dineke pakt haar vrijwilligerswerk bij Alo!Mik weer op en is Aad ook weer aan het werk. Met als aandachtspunt het opzetten en uitbouwen van theologisch onderwijs voor de Protestantse kerk in Albanië. In de laatste nieuwsbrief zegt hij hier o.a. over:

“In de afgelopen maanden heb ik mij nog verder kunnen verdiepen in de situatie van de Albanese protestantse kerken en de diverse trainingen. Ik heb lessen bijgewoond, conferenties bezocht en veel contacten gelegd.

Fam. vd Maas in Nederland
Na een vakantie van 5 weken in Nederland is de familie Van der Maas op 23 juli weer naar huis in Albanië gegaan. Zij hebben een goede tijd in Nederland gehad met veel ontmoetingen en de nodige ontspanning. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen door middel van huisvesting, fietsen die hen ter beschikking stonden en de ontmoetingen en blijken van aandacht. Voor Chris en Jos is het nog even vakantie, zij gaan in september weer naar school. En ook Aad en Dineke pakken inmiddels hun werkzaamheden weer op.

Fam. vd Maas in Nederland
Zondag 1 juli heeft de familie Van der Maas in en na de ochtenddienst e.e.a. verteld over het eerste jaar in Albanië. Voor Aad was het met name veel mensen leren kennen, vertrouwen winnen en inventariseren. Wat is er zoals aan kerkelijk opbouwwerk in Albanië, wat werkt en wat niet, welke samenwerking is mogelijk, etc. Daarbij speelt ook de cultuur een rol; het is niet altijd “afspraak is afspraak” en er spelen historische en “kerkpolitieke” zaken, waardoor veel geduld nodig was (en is). Hoewel het begin dus wel moeizaam was met veel pionieren ontstaat nu wel een duidelijk beeld en kunnen er plannen worden gemaakt voor de opbouw van de christelijke/ protestantse kerk in Albanië.

Fam. vd Maas viert vakantie in Nederland
Het gaat nu opschieten. Op het moment dat deze Kompas verschijnt is het nog een paar dagen voordat Aad, Dineke, Chris en Jos hun vakantie zullen vieren in Nederland. Zij zien daar erg naar uit en wij uiteraard ook! Zij zullen verblijven in Waddinxveen en we zijn dankbaar dat er 4 fietsen voor hen beschikbaar zijn gesteld voor deze periode.

Zondag 1 juli zal de fam. Van der Maas in en na de ochtenddienst e.e.a. vertellen over het eerste jaar in Albanië en het werk dat zij daar doen. Na de dienst staat er een tafel met allerlei informatie over de uitzending en er wordt gezorgd voor iets lekkers bij de koffie. Daarna zullen Aad en Dineke e.e.a. presenteren over het werk in Albanië en de ervaringen in het afgelopen jaar.