• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Dit is de laatste Herderlijke Blog die ik voor het kerkblad Kompas schrijf, voordat ik afscheid neem van De Rank. Een kompas is een mooi instrument. Je weet altijd waar het noorden te vinden is. Je kunt je oriënteren.

In het geloof blijven we ons oriënteren op Jezus Christus. Hebreeën 12:2 zegt: Laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Hij is de grondlegger, het begin. Geloof, hoop en liefde begint bij Hem. Hij is de bron. Hij is ook de voltooier. Hij is ons doel. Hij is begin en einde, alpha en omega. Als ‘voltooier’ gaat Hij ook onderweg mee. Ik wens De Rank toe dat het kompas steeds gericht zal blijven op Jezus Christus.

Ds. Menno Zandbergen

Klik hier voor een overzicht van alle herderlijke blogs vanaf 2012

Sponsor de werkvakantie van jongeren in Gambia

Klik voor meer info

Kerkdiensten