• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Sponsorfietstocht 2019

Wat speelt er in de Evenementencommissie

  • Inmiddels is de netto opbrengst van de Snuffelmarkt ook bekend. Deze is ruim Eur. 4970,= geworden. Een prachtig bedrag! Hier moeten nog wel de inkoopkosten voor de acties van de “Geloof in Gambia”-groep van af. Wat resteert komt geheel ten goede aan de werkvakantie van de jongerengroep “Geloof in Gambia” in augustus 2019.
  • Ten aanzien van de nieuwe manier van papierinzameling is er nog geen verdere progressie geboekt. Er wordt een nieuw overleg met de gemeente Waddinxveen gepland. Hopelijk zal dat resulteren in een concrete overeenkomst, waarna wij ook kunnen gaan deelnemen aan de feitelijke papierinzameling.
  • Met betrekking tot de bemensing van de Evenementencommissie heeft Ward aangegeven de coördinatie van de catering-commissie (binnenkort) graag te willen doorgeven aan iemand anders. Diegene moeten we nog wel vinden, dus als het je iets lijkt om deze coördinatie en uitvoering (met een team) van de catering op te pakken laat het dan weten. Ward kan je dan nog helemaal inwerken.
  • Op zaterdag 9 februari willen wij – na de positieve reacties van vorig jaar – weer een kennisquiz organiseren die traditioneel weer wordt afgesloten met een Agapè-maaltijd. Binnenkort meer nieuws via de Zondagsbrief en de website.

Verhuur Partytent en Springkussen
Geeft u een feestje en heeft u een ruimteprobleem, dan hebben wij de oplossing. Huur onze partytent. Is het een kinderfeestje dan kunt u ook het springkussen huren. Foto’s van de te huren partytent en/of springkussen alsmede de prijs kunt u hier zien op de website.

Inzameling oud papier, oude metalen en gebruikt frituurvet
Tot het moment dat we op een nieuwe manier papier gaan inzamelen kunt u uw oude papier zelf inleveren bij de Firma Metselaar, Onderweg 37, Waddinxveen (met vermelding dat het voor De Rank is). Ook kunt u het papier nog inleveren op de navolgende verzamelpunten:
• Arie van Nielen, Jan Dorrekenskade - Oost 102
• Ben den Ouden, Groenezoom 38
• Gerrit Smit, Henegouwerweg 100 (ook uw oude metaal/ snoeren en frituurvet!).
Brengt u het papier zelf bij de firma Metselaar, dan moet u even melden dat het aantal kg. bij “De Rank” wordt genoteerd.

Punten en cadeaubonnen sparen
Bij de uitgang van de kerkzaal staat wekelijks een schoenendoos. Hier kunt u spaarzegels van Douwe Egberts en Bakkerij Het Stoepje kwijt en ook cadeaubonnen, VVV-bonnen of andere bonnen zijn welkom!

Activiteitenkalender
Noteer alvast in de agenda:
• Kennis-Quiz en agapè-maaltijd: zaterdag 9 februari

De Evenementencommissie

 

Aanmelden sponsorfietstocht 14 september

Klik voor meer info

Kerkdiensten

Activiteiten