• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Evangelie & Moslims
Op 27 januari is de collecte bestemd voor Evangelie & Moslims. Drie kernbegrippen (ontdekken, er op uitgaan en verbinden) geven weer hoe hun missie wordt vormgeven. Deze begrippen hangen met elkaar samen. Christelijke gemeenten worden geholpen oog te krijgen voor de vreugde van moslims die Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Heer. Zo ontdekt een christelijke gemeenschap dat God van hen vraagt om het evangelie te delen met anderen.

 Christenen worden bemoedigd om eropuit te gaan om moslims te ontmoeten. Dit met behulp en inzet van de medewerkers en met materialen. Als moslims volgelingen van Jezus worden, verbinden ze hen met een christelijke gemeente. Daar ontdekken deze nieuwe gelovigen met andere christenen hoe zij samen Jezus kunnen volgen en eropuit kunnen ­ gaan om te vertellen wie Hij is.
Evangelie & Moslims biedt hiervoor training, materialen en begeleiding aan. Ze helpen individuele christenen voor het contact dat zij hebben met moslims in hun woon- of werkomgeving of op school. Daarnaast helpt Evangelie & Moslims kerken om missionair-diaconaal werk op te zetten voor de moslimgemeenschap. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan.

Collecte Noah’s Ark
Op 3 februari vindt de kerk- en schooldienst met de Koningin Beatrixschool plaats. We kijken er naar uit om heel veel kinderen, ouders en leerkrachten te ontmoeten in De Rank! De diaconale collecte tijdens de dienst is voor Noah’s Ark. Noah's Ark is een christelijke organisatie die een thuis biedt aan meer dan 170 kinderen. De meesten van hen zijn bijna letterlijk weggegooid: aan de kant van de weg of op een vuilnisbelt, achtergelaten bij een vreemde of ze zijn geestelijk of lichamelijk misbruikt.
Meer dan 200 kinderen uit de armste families krijgen gratis onderwijs en de kliniek van Noah’s Ark biedt goede en betaalbare gezondheidszorg aan. Als de kinderen uit het kinderhuis een jaar of tien zijn verhuizen ze naar een kleinschalige Family Unit. Daar vormen ze een gezin samen met één full-time verzorgster. Al dat werk kan natuurlijk niet gedaan worden zonder giften. Daarom bevelen we de collectie van harte bij u aan.

De diaconie

Sponsor de werkvakantie van jongeren in Gambia

Klik voor meer info

Kerkdiensten