• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

        

De evenementencommissie zorgt binnen De Rank voor de inzameling van oud papier, oude metalen (ook snoeren) en gebruikt frituurvet en -olie. Jaarlijks wordt hiermee een substantieel bedrag toegevoegd aan de begroting van De Rank.

U kunt het oude papier en/of oude metalen brengen bij de Fam. Metselaar, Onderweg 35/37, met de vermelding dat het aantal kilo's moet worden bijgeschreven op het conto van De Rank. Ook kunt u het papier inleveren op de hieronder vermelde verzamelpunten. Het geld dat wij hiervoor krijgen komt ten goede aan het werk binnen onze eigen wijkgemeente.

Wie zelf niet in staat is het oud papier weg te brengen, kan dhr. Ton Cozijnsen (tel. 0182-612799 of 06-51662627) vragen het op te halen. Het oude metaal en fituurvet en -olie kunt u brengen bij de familie Smit (graag eerst even bellen).

De inzamelpunten voor oud papier:

  • Arie van Nielen, Jan Dorrekenskade - Oost 102, tel. (0182)612815
  • Ben den Ouden, Groenezoom 38, tel. (0182)617289
  • Jaap de Roo, Spui 16, tel. (0182)614533
  • Gerrit Smit, Henegouwerweg 100 (ook uw oude metaal/ snoeren en frituurvet!), tel. (0182)619406
  • Noord: Noordkade 74, 2741 EZ  Waddinxveen (in houten krat op betonnen plateau) - 24/7 bereikbaar voor uw oude papier * NIEUW *

Uw overige spullen die "overcompleet" zijn (nog goed bruikbaar maar u heeft ze niet meer nodig) kunt u ook brengen bij de "Smitshoeve", Henegouwergweg 100. Deze worden dan weer verkocht op de Rommel- en Snuffelmarkt t.b.v. De Rank. Graag even bellen of mailen naar Gerrit Smit als u spullen wilt komt brengen.

Oud papier inzameling vanaf 1 januari 2018
De gemeente Waddinxveen gaat, in het kader van "Afval Scheiden loont", per 1 januari 2018 het oud papier inzamelen. Ons bereiken geluiden dat mensen graag zouden zien dat De Rank het papier zelf blijft inzamelen. Wij zullen daarom, tot nader order, het papier blijven inzamelen en onze eigen gemeente wordt er (direct) mee ondersteund. Ook omdat wij vanuit de gemeente Waddinxveen nog niets hebben vernomen van het betrekken van clubs/ verenigingen bij het inzamelen, zijn wij voornemens om het inzamelen van oud papier door De Rank ook in het nieuwe jaar te continueren en zo mogelijk uit te breiden.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op dit initiatief. Hiervoor kunt u hieronder het formulier invullen.
Nadere informatie hierover volgt binnenkort op deze pagina.