• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de eerste is met video, de tweede alleen met geluid.

  • 15-05-2022

  • 8-05-2022

  • 1-05-2022

----------------------
Privacy Verklaring

Kerkdiensten

Overzicht van alle komende erediensten van wijkgemeente 't Spectrum
Locatie Immanuëlkerk: Pr. Beatrixlaan 2, 2741 DH Waddinxveen.
Locatie Ontmoetingskerk: Groensvoorde 3, 2742 DJ Waddinxveen.


Zondag 22 mei 2022

Ontmoetingskerk 09:30 uur ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen


Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Ontmoetingskerk 09:30 uur ds. Anne ter Schuur-v.d. Plicht


Zondag 29 mei 2022

Ontmoetingskerk 09:30 uur ds. J.P. Koning, Reeuwijk
15:45 uur Kerk op Schootviering, ds. A. ter Schuur-van der Plicht


Eerste Pinksterdag 5 juni 2022

Ontmoetingskerk 09:30 uur ds. Anne ter Schuur-v.d. Plicht, RTW


Zondag 12 juni 2022

Ontmoetingskerk 09:30 uur pastor Marina Sonneveld


Zondag 19 juni 2022

Ontmoetingskerk 09:30 uur ds. T. Gaastra, Heilig Avondmaal


Zondag 26 juni 2022

Ontmoetingskerk 09:30 uur ds. T. Gaastra, gezinsdienst