• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

 

Op 29 november 2020 was de nieuwe wijkgemeente ’t Spectrum een feit zijn. Samen met wijkgemeente De Rank valt zij onder de Protestantse Gemeente Waddinxveen (PGW). Daar worden alle overkoepelende besluiten genomen. Binnen de wijkgemeenten wordt beleid gemaakt voor de eigen wijkgemeente.

Voor de nieuwe wijkgemeente ’t Spectrum is een beleidsplan 2020-2024 geschreven. Hierin staan de plannen voor de komende jaren beschreven. Hoe de wijkgemeente georganiseerd is, staat in de plaatselijke regeling 2020-2024. De leiding van de nieuwe wijkgemeente zal gevormd worden door de kerkenraad.  Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gevormd door een deel van de wijkkerkenraad.

De diakenen zitten binnen de PGW in het college van diakenen(CvD).

De kerkrentmeester in het college van kerkrentmeesters(CvK).

Daarnaast valt rechtstreeks onder de kerkenraad een commissie communicatie.

In de kerkorde van de PKN staat beschreven op welke terreinen de kerk actief moet zijn. Binnen ons beleidsplan is dat uitgesplitst in 6 werkgebieden: Eredienst, Pastoraat, Jeugd en Jongeren, Verdieping, Missionair, Samenwerking en Oecumene.

Om het kerkenwerk op deze gebieden gestalte te geven zullen werkgroepen worden ingericht om daar vorm aan te geven. Dat kunnen permanente werkgroepen zijn, zoals bijvoorbeeld de ZWO-commissie en commissie eredienst, maar ook werkgroepen die een korte periode actief zijn, b.v. duurzaamheid, enz.

Kerkdiensten

Zondag 2 juni 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. A. van Houwelingen, Noordwijk

Zondag 9 juni 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. C.C.A. Melgers, Heilig Avondmaal

Zondag 16 juni 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. F. Bos, Waddinxveen

Zondag 23 juni 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. A. ter Schuur-van der Plicht, Gezinsdienst

Zondag 30 juni 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. mw. C. Groenendijk, Maarssen

Activiteiten