• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

Gezinsdienst,  “Ik ga op reis en neem (niet) mee

Voorganger:     ds. Anne ter Schuur v/d. Plicht
Orgel:                -
M.m.v.:              Combo en koor
Beamer:           Wil Marchand
Techniek:         Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Stiltemoment
Aanvangslied "Met open armen"

Bemoediging en groet

Sketch: Ik ga op reis en neem mee
Zingen “Bijeengeroepen uit onze huizen” (Melodie Lied 675, Geest van hierboven)
Gebed

Kindermoment
Kinderlied
Kinderen gaan naar Alles Kidz

Bijbellezing Matteüs 10: 5-12 (uit de BGT)

Overdenking  “Ik ga op reis en neem niet mee
Samenzang lied 935
Kinderen komen terug uit Alles Kidz

Zingen “Op reis
Afscheid van Noortje, Annelie en Bartel van Alles Kidz
Zingen  “In een land van licht en donker” (melodie: Samen in de naam van Jezus - ELB 218)

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven: 1e: Diaconie   2e: Jeugd en Gezin
Tijdens de collecte wordt er een woordwolk gemaakt,

Slotlied “Ik wens jou“(Trinity)

Zegen

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 0373 7317 36 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

Kerkdiensten

Zondag 30 juni 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. mw. C. Groenendijk, Maarssen

Zondag 7 juli 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. C.C.A. Melgers

Zondag 14 juli 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 pastor M. Sonneveld

Zondag 21 juli 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. R. Braakhuis, Ammerstol

Zondag 28 juli 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. C.C.A. Melgers

Activiteiten