• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

Thema: “Gevonden”

Voorganger:  Henk Asscheman
Piano          :  Arjan Bennik
Beamer      :  Dick den Adel
M.m.v.        :  Combo en kinderkoor
Techniek    : Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Stilgebed
Zingen lied 288

Bemoediging en groet
V:      Onze hulp is in de naam van de Heer,
G:      die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:      De Heer laat ons nooit in de steek,
Kind: Hij zoekt ons en Hij roept ons,
G:      en wij zijn door de Heer gevonden.
Kind: Zo toont de Heer steeds opnieuw zijn liefde
V:      en zijn goedheid en vrede aan ons.
G:      Amen

Zingen: “God kent jou vanaf het begin”
Inleiding op het thema  “Gevonden”
Zingen: “Wie ben jij” vers 1 
Hé hallo, hé hallo,
ik ben Bram
en ik kom uit Amsterdam.
’s Winters schaats ik op het IJ
en wie ben jij?   Vers 2 t/m 6

Bijbelvert. aan de hand van Lucas 15, vers 1 t/m 7 door meester Bert
Gebed
Zingen: “God heeft een plan met je leven”
Filmpje

Overdenking
Zingen: “De Heer is mijn herder”

Dank - en voorbeden, stilgebed en Onze Vader
Collecte:    1. schoolproject                 2. Pastoraat & Eredienst
Zingen: lied 423, vers 1 t/m 3
Zegen

Zegenlied: “Hij zegent jou”

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 0373 7317 36 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum


Dinsdag 7 februari om 20.00 uur in Immanuelkerk

Yanniek van der Schans zal deze boeiende lezing verzorgen. Ecologische theologie, of ecotheologie, is de tak van de theologie die zich bezighoudt met de relatie tussen God, de mens en de aarde. De term ecotheologie bestaat nog niet zo lang, maar de vroege kerkvaders schrijven al over deze verhoudingen. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de klimaatcrisis impact heeft op de schepping: natuur én mens. Tijdens deze avond kijken we naar wat ecotheologie eigenlijk is, en de rol die wij als christenen (moeten) hebben in het klimaatprobleem.

Graag aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sinds januari 2020 faciliteert de Werkgroep Verdieping van wijkgemeente ’t Spectrum tweewekelijkse meditatiebijeenkomsten. Ondergetekende begeleidt deze bijeenkomsten, die ongeveer drie kwartier à een uur duren.

Dit seizoen nemen tweewekelijks zo’n 20 mensen, vanuit verschillende Waddinxveense kerkgemeenschappen – verdeeld over de maandagmiddag en maandagavond – deel aan de meditatiebijeenkomsten.

Op zoek naar .....

Vincent van Gogh - Wheatfields under ThundercloudsMensen, ouderen en jongeren, zijn op zoek. Dat is al eeuwen het geval. Soms lijkt het alsof die zoektocht in onze samenleving nog geïntensiveerd is. Onze samenleving is in hoge mate een doe-gemeenschap geworden, waarin een grote klemtoon ligt op het presteren. Te midden van deze hectische omstandigheden raken mensen gemakkelijk de samenhang in hun leven kwijt, en soms ook de richting en de zin. Tegelijk verlangen ze die samenhang en zin te beleven.

..... je bron aanboren.

Alle grote religieuze tradities zijn zoekontwerpen die inhaken op dit verlangen naar samenhang en zin. Méér dan in het opdoen van allerhande (intellectuele) inzichten ligt de weg naar samenhang en zin in het aanleren van een aantal houdingen en in het trainen van de zintuigen om - vanuit de ervaring - de diepgang van het leven opnieuw te ontdekken en je daarmee te verbinden.

Woordveld 't SpectrumWijkgemeente ’t Spectrum van de Protestantse Gemeente te Waddinxveen is op zoek naar een enthousiasmerende, verbindende predikant.

Wie zijn wij?

Een veelzijdige, open wijkgemeente, die midden in de samenleving wil staan. Deze wijkgemeente is in november 2020 ontstaan door de samenvoeging van twee wijkgemeenten en telt 1500 leden. Samen met wijkgemeente De Rank vormen wij de Protestantse Gemeente Waddinxveen (PGW)

Wie zoeken wij?

Een actieve en gedreven voorganger, die in het bijzonder oog heeft voor de grote diversiteit binnen onze gemeenschap. Iemand die vanuit een persoonlijk en levendig geloof uitnodigend en inspirerend kan vertellen en uitleggen. Tevens een luisterende dominee die ons kan helpen ’t Spectrum als een “interne pionier” verder mee op te bouwen.

Wij willen op een andere manier gaan werken en zijn dat aan het uitvinden. Wij zoeken een predikant die hierin kan meedenken.

Wat bieden wij?

Een 60-100% predikantsplaats in collegiale samenwerking met een kerkelijk werker.

Een grote groep gemeenteleden die in een veelheid aan activiteiten enthousiast meewerkt.

Heeft u interesse?

Dan zien wij uw reactie graag tegemoet voor eind december 2022 op het mailadres van de secretaris van de beroepingscommissie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mocht u eerst met iemand willen spreken, dan kunt u bellen met Peter Vingerling, voorzitter (06) 28914897 of Hans Compagne, secretaris (06) 49494326

Voor meer informatie raadpleeg de profielschets van de predikant en de profielschets van de gemeente.

Wij kijken naar u uit!

Kerkdiensten

Zondag 5 feb 2023

Ontmoetingskerk
  • 10:00 dhr. H. Asscheman, Waddinxveen, Kerk & Schooldienst

Zondag 12 feb 2023

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. M. Leijdens, Burgh- Haamstede

Zondag 19 feb 2023

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. T.T. van Leeuwen, Waddinxveen

Zondag 26 feb 2023

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. F. Bos, Waddinxveen

Zondag 5 mrt 2023

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen

Activiteiten