• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Op donderdag 1 februari werd de vrachtauto geladen.

De inhoud bestaat uit scootmobiels, rolstoelen, rollators, douchestoelen, tilliften, kleding, luiers, verbandmiddelen en 3696 blikjes tonijn, 3696 bakjes met noedels. Tonijn en noedels bestemd voor het front, gemakkelijk mee te nemen en warm te maken. Daarnaast bestond de lading uit 8310 kg bloem, cakemix, pasta, energiedrank, soep en afbakbroodjes. Bestemd voor voedselpakketten, uit te delen in het oosten van Ukraïne.

Op dinsdagavond 20 februari j.l. is er een extra kerkenraadsvergadering gehouden.

Het bespreekpunt was: Welke verlangens heeft de kerkenraad als het gaat om de toekomst van de gemeente 't Spectrum? 

Op de volgende vragen hebben we een antwoord proberen te vinden:
     *Wat is jouw verlangen als het gaat om de toekomst van ’t Spectrum?
     *Wat voor kerkgemeenschap hoop jij dat ’t Spectrum in 2028 is?
     *Waartoe roept God ons als gemeente op dit moment?

Het leiden tot diepgaande en inspirerende gesprekken, waar we in de volgende kerkenraadsvergadering mee verder gaan.
Als afsluiting had Henk Asscheman het gedicht gemaakt, dat we graag met onze gemeenteleden willen delen.

Het voelt als nieuw

We komen uit een tijd
Van heel veel vragen
De draad waren we kwijt
Zouden we ooit slagen

Het stemde somber, ontevree
Het slurpte energie
Ons werk voelde als corvee
En veroorzaakte apathie

Maar nu, nu is het tij gekeerd
Het voelt weer nieuw, weer goed
We gaan op weg zo wordt beweerd
Een toekomst tegemoet

Vanaf nu speelt de muziek
In wat we doen en wie we zijn
Nee, dat klinkt niet als mystiek
Geen fata morgana of schone schijn

We laten achter ons wat was
En gaan weer nieuwe wegen
We zijn herrezen uit de as
En gaan op zoek naar zegen

Aan ’s Heren zegen is het al gelegen
Zo staat er in Zijn Woord
Laten we ons zo gaan bewegen
Zodat Zijn toekomst gloort

Zo leven geeft weer energie
Dat kunnen we weer aan
Weg met alle apathie
Maak voor de Heer ruim baan

Een stem klinkt achter ons
Dit is de weg, wandel daarop
Het vraagt van ons respons
Is ja ons antwoord? Top

Op zondagmiddag 4 februari vond in een goed gevulde kerk met gemeenteleden en genodigden de feestelijke verbintenis plaats tussen ds. Carla Melgers en wijkgemeente ’t Spectrum.
Na de verbintenis en zegen van ds. René de Reuver had ’t Spectrum na twee jaar weer een eigen predikant.
Ds. Carla Melgers deed vervolgens intrede en liet de gemeenteleden meteen een canon zingen, waarna er een inspirerende kerkdienst volgde.
 

Na de dienst werd ze welkom geheten binnen ’t Spectrum en de PGW.
Door een toespraak van een tante en een sketch van vriendinnen leerde de gemeenteleden haar meteen al een beetje kennen.

De kerkbalans weken voor ’t Spectrum zijn weer achter de rug.
Allereerst wil ik de lopers bedanken, die 2 weken in weer en wind op pad geweest zijn, zij hebben ruim 800 enveloppen bezorgd en weer opgehaald!
Er zijn weer veel voorbereidingen aan vooraf gegaan, mutaties verwerken, de loperslijsten uitdraaien en als laatste zijn de enveloppen weer gevuld met de formulieren door de kerkrentmeesters en leden van de ZWO.
Vrijdagavond 26 januari hebben de lopers hun opgehaalde enveloppen ingeleverd en kregen als bedankje een pakje stroopwafels mee.

Dank aan de ieder die mee heeft gewerkt om de kerkbalansactie weer tot een goed einde te brengen!

Nu het resultaat
De binnengekomen toezeggingen op de telavond vrijdag 26 januari leverde een bedrag op van 182.905,58 euro. Met de nagekomen toezeggingen en controle is de stand op 2 februari al 189.168,58 euro en na verwerking bankgegeven (10 februari) 193.758.58 euro.
Dit is een mooi en positief resultaat!
We hadden het streefbedrag, gezien de vergrijzing van onze gemeente, van 181.000 euro wel behoudend begroot.
Wij zijn als kerkrentmeesters en kerkenraad dankbaar voor uw steun, zo kunnen we onze kerkelijke activiteiten dit jaar weer in stand houden.

Voor de kerkbalans 2023 is er een bedrag van 195.474,08 euro ontvangen. Het streefbedrag was 196.000 euro, dat hebben we dus net niet gehaald.

Indien u uw envelop met toezegging om een of andere reden niet heeft kunnen inleveren of deze is niet opgehaald, dan kunt u deze opsturen naar postbus 17, 2740 AA Waddinxveen of een belletje naar uw contactpersoon, dan wordt deze alsnog opgehaald.

Namens de kerkrentmeesters van ’t Spectrum,
Cor Streefkerk

Kerkdiensten

Zondag 25 feb 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. C.C.A. Melgers

Zondag 3 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 pastor M. Sonneveld, ZWO-dienst

Zondag 10 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. C.C.A. Melgers

Zondag 17 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 dhr. H. Asscheman, Kerk & Schooldienst

Zondag 24 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. C.C.A. Melgers