• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Binnenkort is het zover: ‘Actie Kerkbalans 2023’

Maar wat is dat eigenlijk? Bij ‘Actie Kerkbalans’ bepalen we samen wat we over hebben voor de activiteiten van ’t Spectrum.
Daarom vragen wij u om na te denken wat uw financiële mogelijkheden zijn om in 2023 weer bij te dragen aan ‘t Spectrum van morgen'
Wij willen dit nadrukkelijk bij u onder de aandacht brengen, want energiekosten en de gebouwen zijn punten die om geld vragen.
Zo krijgt de kerk, anders dan particulieren en andere stichtingen, geen overheidsbijdrage voor de hoge energiekosten.
Wij zullen dat met elkaar moeten opbrengen om de balans tussen inkomst en uitgaven voor alle activiteiten in evenwicht te houden!
Denk daarom aan het tijdig en ruimhartig invullen van de formulieren voor Kerkbalans!

De vrijwilligers brengen in de week van 16 t/m 21 januari de envelop bij u thuis en komen ze dan weer ophalen van 23 t/m 27 januari, zorgt dat het formulier klaar ligt?

Namens de kerkrentmeesters van ’t Spectrum.

Kerkdiensten

Zondag 25 feb 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. C.C.A. Melgers

Zondag 3 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 pastor M. Sonneveld, ZWO-dienst

Zondag 10 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. C.C.A. Melgers

Zondag 17 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 dhr. H. Asscheman, Kerk & Schooldienst

Zondag 24 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. C.C.A. Melgers