• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

Doopdienst

Voorganger:     ds. Anne ter Schuur-van der Plicht
Orgel:                Chris van der Ouw
Lector              Niels van Arkel
Beamer:           Dick den Adel
Techniek:         Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Stiltemoment
Aanvangslied 139: 1-7-8

Bemoediging en groet
Kyriëgebed
Loflied 868:-2

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Aandacht voor de kinderen
Kinderlied 218: 1-2-3
Kinderen gaan naar Alles Kidz

Schriftlezing Marcus 10: 13-16
Zingen: Tussentijds 67

Overweging                   Meditatief moment
Samen met de dopelingen George en Jones de Heer en het doopwater komen de kinderen terug uit Alles Kidz, terwijl we zingen uit GOZ, nr. 79

Onderwijzing bij de doop
Geloofsbelijdenis
Zingen lied 356: 1-6-7
Presentatie
Doopgebed
Bediening van de doop
Geloften
Vraag aan de gemeente:
Ik wil u vragen om te gaan staan.
Om de volgende vraag te beantwoorden.
Gemeente, wilt u George en Jones gastvrij ontvangen in uw midden,
hen tegemoet treden als kinderen van God,
en wilt u hen, naar uw vermogen, helpen hun doop te begrijpen en te beamen?
Antwoord: Ja, dat willen wij.
Welkom, kind van God,
Welkom in de kerk van Christus,
Wereldwijd en in ons midden.

Lied kinderopwekking 185
Aanbieden doopkaars en geschenken door ouderling van dienst en Alles Kidz

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte:   1. Diaconie     2. kerkbeheer
Slotlied 704

Zending en zegen

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 0373 7317 36 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

Kerkdiensten

Zondag 30 juni 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. mw. C. Groenendijk, Maarssen

Zondag 7 juli 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. C.C.A. Melgers

Zondag 14 juli 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 pastor M. Sonneveld

Zondag 21 juli 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. R. Braakhuis, Ammerstol

Zondag 28 juli 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. C.C.A. Melgers

Activiteiten