• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

Voorganger:     ds. Jaap Koning
Orgel:                Sjaak den Heijer
Lector:              Tineke van der Eijk
Beamer:           Joost van Viegen
Techniek:         Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Stiltemoment
Aanvangslied 276: 1-2

Stilte

Votum en Groet
Inleiding op de dienst
Kyriegebed
Lied 301h
Glorialied 568a

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting van de Heilige Geest
Aandacht voor de kinderen, kinderlied
Kinderen gaan naar Alles Kidz

1e Schriftlezing: Deuteronomium 18: 9 - 15
Lied: 91:2
2e Schriftlezing: Marcus 1: 40 - 45
Lied 538: 1 en 4

Overweging                          Meditatief moment
Lied 834: 1, 2 en 3

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden, stilgebed en Onze Vader
Collecte:   1. Samen Triangel               2. Kerkmuziek
Kinderen komen terug uit Alles Kidz
Slotlied 416: 1 en 2

Zending en zegen

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 0373 7317 36 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

Kerkdiensten

Zondag 25 feb 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. C.C.A. Melgers

Zondag 3 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 pastor M. Sonneveld, ZWO-dienst

Zondag 10 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. C.C.A. Melgers

Zondag 17 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 dhr. H. Asscheman, Kerk & Schooldienst

Zondag 24 mrt 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. C.C.A. Melgers