• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Een sprekend logo is belangrijk! Zeker in een tijd waarin we steeds nadrukkelijker door middel van beelden communiceren. Het oude vertrouwde logo heeft jarenlang dienst gedaan, maar ondertussen groeide de laatste jaren de behoefte aan een nieuw logo. Een logo dat duidelijk toont: dit zijn wij, hier staan we voor!

  • De basis wordt gevormd door een rechthoekige vorm. Dit staat voor duidelijkheid en daarmee voor veiligheid. Je weet waar je aan toe bent, hier staan we voor.
  • De officiële schrijfwijze van de naam is “De Rank”, met een hoofdletter.
  • Het donkere deel van de letter “k” toont iets over onze missie: De Rank wil open staan naar buiten toe en nodigen naar binnen.
  • Er is gekozen voor een jonge frisse rank (in beeld én kleur) met veel groeikracht: omhoog, naar het licht.
  • De groei reikt buiten de kaders.
  • Als het gaat om vrucht dragen: dat blijft ons verlangen, ons gebed.

Het logo is namens de kerkenraad door de commissie CGH aan de gemeente gepresenteerd op 16 april 2009 jl. en is vanaf deze website door iedereen vrij te downloaden voor gebruik bij activiteiten en publicaties binnen en vanuit de gemeente (zie hieronder). Aan iedereen het verzoek vanaf heden - maar in ieder geval per ingang van het nieuwe “winterseizoen” - dit nieuwe logo te gebruiken en dus - waar nodig - het oude te vervangen.

Downloaden

Het logo is in verschillende formaten te downloaden:

Hieronder ook een aantal templates (Word-formaat) die te gebruiken zijn voor brieven, notulen, verslagen, etc.