• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Zondagavond 22 mei denken we met ds. Arjen Terlouw na over ‘Het elfde gebod’: Gij zult genieten. 

Het boek Prediker begint met een oproep om te genieten van je jeugd. Verderop gaat het over ouder worden, waardoor dat genieten onder druk kan komen te staan.
Wil de Prediker zeggen dat we alles uit het leven moet halen als we jong zijn, voor het te laat is?

Webinar ‘Toekomst vol van hoop’
U bent als ouder van kinderen of wellicht als jeugdwerker of jongerenleider in de kerk nauw betrokken bij de ontwikkeling van kinderen en tieners.
Als volwassenen kunnen we ons erg zorgen maken over de ontwikkeling van jonge mensen. In welke maatschappij leven zij, hoe gaan ze om met moeilijke vraagstukken en levensvragen, waar vinden zij hun houvast?
Els van Dijk hoopt samen met ons na te denken over het thema: “Toekomst vol van hoop.”

Wat fijn dat we elkaar ook weer tijdens Inloopochtenden kunnen ontmoeten.

Op dinsdag 24 mei is er weer een ochtend in de Voorhof van de Immanuelkerk, Beatrixlaan 4. Vanaf 9.30 staat de deur open en is er koffie/thee. Om 10.00 uur begint het programma. 

Deze ochtend zal Aad van der Maas iets vertellen over het werk in Albanië. Ongeveer 3 jaar geleden is Aad ook bij een inloopochtend geweest en het zal boeiend zijn om van hem te kunnen horen hoe het nu is.

Op de zaterdag voor Vaderdag, dus op 18 juni, organiseren we een kleine snuffelmarkt. Het is zeker geen grote rommelmarkt, maar eerder een snuffelmarkt met een andere opzet dan jullie dat in het verleden gewend waren.

De koopwaar zal bestaan uit een selectie uit onze rommelmarktschuur aangevuld met spullen die jullie zelf nu nog thuis hebben liggen. Op vrijdagavond 17 juni tussen 19.00 en 20.00 uur kan iedereen (schone en verkoopbare) spullen inleveren op het plein van het Coenecoop College.

 Goed werkende laptops
Voor de bibliotheek in de Bijbelschool is Aad op zoek naar goed werkende laptops. Deze laptops blijven in de bibliotheek staan en studenten kunnen hiermee in de studieruimte werkstukken maken, informatie opzoeken op het internet.
Daarnaast zoekt Aad naar laptops voor de mentoren van de online Bijbelcursussen. Aad heeft gelukkig de beschikking over getrainde mentoren die graag mee willen helpen, maar Aad kan ze helaas niet inschakelen omdat ze niet over een laptop of PC beschikken. Deze mentoren wonen verspreid over heel Albanië en zouden de laptop thuis gebruiken. 

Over minder dan een twee weken gaat kamp 2022 van start.
De informatiebrieven zijn verstuurd en het draaiboek is rond.
Ook het kamplied is gekozen en kampklaar. Oefen jij ook alvast mee? Zie de liedvideo hieronder.

Uit de enquête over de erediensten bleek dat een grote meerderheid (2/3) de avonddiensten belangrijk vindt. Voor de helft van hen hangt dat wel samen met de invulling. Ook bleek dat velen liever meer lofprijzingsliederen óf juist meer oude kerkelijke liederen zingen. Jongeren vragen om meer jeugddiensten.

Vandaar het voorstel van de taakgroep eredienst om meer avonddiensten met een duidelijk accent te gaan houden. De kerkenraad stemde daarmee in.

We gaan weer starten met de sponsordiners voor Aad en Dineke v d Maas, maar natuurlijk ook voor de noodhulp Oekraïne.

We bereiden een heerlijk 5-gangen diner en vragen hiervoor € 25 ,-p.p. Meer mag natuurlijk ook, zodat bij aftrek van de onkosten er nog een leuk bedrag over blijft voor de sponsoring.
We serveren dit diner in onze huiskamer. In gezellig huiselijke sfeer waar plaats is voor maximaal 14 personen.