• Kerkbalans 2022
  • Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Ds. Harald Overeem (De Rank) en ds. Willem Maarten Dekker (Morgensterkerk) organiseren dit seizoen een viertal avonden over de theologie van de apostel Paulus en de betekenis daarvan voor ons.

Paulus, Rembrandt (1633 of 1635) (c) WikipediaAfbeelding: Paulus, Rembrandt (1633 of 1635) - bron: Wikipedia
Paulus is een fascinerende figuur. Gedreven, direct en gewetensvol. Een man met grote denkkracht en daadkracht. Ongeveer een kwart van de Bijbelboeken uit het Nieuwe testament staat op zijn naam, maar zijn invloed is groter dan die van de andere schrijvers.

Augustinus en Maarten Luther zijn diepgaand door zijn geschriften beïnvloed en dat geldt ook voor die talloze ‘anonieme’ gelovigen die hoop en bemoediging vonden in zijn teksten.

Paulus is evenwel, eerlijk is eerlijk, ook verguisd. Hij is weggezet als vrouwen- en homohater, als iemand die de slavernij in stand hield, als iemand die een goddeloze overheid de hand boven het hoofd hield. 

Wie was Paulus en, belangrijker nog, hoe lezen we zijn brieven? 
Tot op de dag van vandaag verschijnen er kloeke studies over Paulus. De een plaatst Paulus in zijn Joodse context, de ander interpreteert hem tegen de Grieks-Romeinse achtergrond met haar goden. Weer anderen zien in Paulus iemand die geraakt is door de ontmoeting met Jezus Christus of benadrukken juist dat Paulus ons vertelt dat God in Jezus Christus iets heel nieuws gedaan heeft. Al deze inzichten en meer kunnen helpen om de boodschap van deze apostel onder de heidenen beter te vatten. Een ding lijkt wel duidelijk, met een enkel woord hebben we de grootsheid van Paulus niet gevat. Paulus is niet alleen een gepassioneerde zendeling, ook zijn dénken (lees: zijn theologie) is intrigerend. Het is gevormd door en na de ontmoeting met de Opgestane op weg naar Damascus en door de concrete vragen die hij vanuit verschillende kerken toegespeeld kreeg. 

In vier avonden willen we een korte impressie geven van een viertal perspectieven op Paulus. Op de avond zelf houdt een van ons een inleiding. Vervolgens hebben we een gesprek naar aanleiding van de inleiding en naar aanleiding van een of meer
teksten van Paulus. Wie meedoet, krijgt tevoren een bescheiden syllabus met twee A-viertjes leestekst per avond ter voorbereiding.

Aanmelden
De avonden zijn van 20 tot uiterlijk 22 uur. De plaats van samenkomst is waarschijnlijk om en om: de ene keer in de Morgenster, de andere keer in de Ontmoetingskerk. U hoort dat nog definitief en dit is ook afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen. U kunt de avonden ook online bijwonen. 
Aanmelden voor de eerste avond op 20 januari kan via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt dan tevens de link naar de livestream van deze avond.


De deelthema’s (waarover later meer) en de data zijn als volgt:

  • 20 januari Paulus de apocalypticus Inleiding door ds. Harald Overeem
  • 17 februari Paulus de mysticus Inleiding door ds. Willem Maarten Dekker
  • 17 maart Paulus in nieuw perspectief Inleiding door ds. Harald Overeem
  • 28 april Paulus de filosoof Inleiding door ds. Willem Maarten Dekker

Wij hopen u te ontmoeten.
ds Willem Maarten Dekker (de Morgenster, Hervormde gemeente)
ds Harald Overeem (de Rank, Protestantse gemeente)

Corona richtlijnen

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten