• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Dit weekend is de start van de actie Kerkbalans 2022 met het overkoepelende thema “Geef voor de kerk van morgen”.

De komende week krijgt u persoonlijk de actie enveloppe (corona veilig!) bij u thuis bezorgd. Wij hopen dat u op een rustig moment de tekst van de actiefolder op u laat inwerken. En dat u de vrijmoedigheid vindt om mee te doen naar de mogelijkheden die u hebt. 

Over een zeer vroege voorloper van een actie “Kerkbalans” kunnen we lezen in het Oude Testament in het bijbelboek 2 Koningen 12. Het speelt in de tijd toen koning Joas vanaf zeer jonge leeftijd regeerde over Juda. Hij was in de leer geweest bij de hogepriester Jojada en “deed wat goed is in de ogen van de  HEER” (vers 3).

Omdat er wat misstanden waren met de besteding van de offergaven in de tempel, heeft Jojada ingegrepen en aan de hogepriester opdracht gegeven om het goed te regelen. Hoe dat geregeld werd, lezen we vanaf vers 10: “10De hogepriester Jojada nam een kist, boorde een gat in het deksel en zette de kist bij het altaar, rechts bij de ingang van de tempel. Daarin deden de priesters die de ingang bewaakten al het zilver dat voor de tempel van de HEER werd afgedragen. 11Wanneer ze zagen dat er veel zilver in de kist lag, lieten ze de hofschrijver en de hogepriester komen om het zilver dat zich in de tempel bevond in zakjes over te doen en die te tellen. 12-13Het zilver werd in afgewogen hoeveelheden overhandigd aan de bouwmeesters die met het herstel van de tempel waren belast. De bouwmeesters betaalden de timmerlieden, metselaars, steenhouwers en andere werklieden die aan de tempel werkten, zodat zij balken en gehouwen steen konden aanschaffen om de bouwvallige gedeelten van de tempel te herstellen, en bekostigden ook verder alles wat er voor de herstelwerkzaamheden nodig was”. 

Zo ziet u maar: ook toen werd het werk in “de gemeente” met dubbeltjes en kwartjes bij elkaar gespaard. Door spaarzaamheid en noeste arbeid kon en kan er veel tot stand komen.
Ook al kunnen we op dit moment niet bij elkaar komen in de erediensten, we vertrouwen erop dat er nog steeds een toekomst is voor de kerk. Dat er dus reden is om te geven (en te bouwen) aan de kerk van morgen. 

Wij hopen van harte dat deze oude geschiedenis u stimuleert om mee te doen in deze moderne tijd. Om ook mee te bouwen en te helpen onze wijkgemeente in stand (en in balans) te houden.

Namens de kerkrentmeesters van De Rank,
Hennie Molenaar