• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Vanuit Stichting Geloofsinburgering in Gouda, hier valt de Arabische Pioniersgroep onder, is de cursus “Freedom Focus” ontwikkeld.
In februari is er een persbericht in het ND verschenen, wat we hieronder graag met jullie delen. Mogelijk kun je, als kind van God, in een situatie komen, waarin deze informatie van belang is!

Vriendelijke groet, Klazina Begeer

“Freedom Focus”.
De gevolgen die vluchten, migratie en integratie in een nieuw land met zich meebrengen zijn groot.

Wanneer migranten in Nederland een veilig thuis hebben gevonden en de situatie stabieler wordt, komt de last van wat zij eerder hebben meegemaakt vaak pas naar boven. Trauma's komen aan de oppervlakte en beïnvloeden het dagelijkse leven. 
Voor christelijke migrantenvrouwen is de aansluiting naar de reguliere hulpverlening niet vanzelfsprekend. Er is vaak een grote taal- en cultuurkloof en er kunnen allerlei culturele taboes spelen die de vrouwen beletten uit te rijken naar hulpverlening. Ook voelen migranten vaak dat er binnen de seculiere GGZ te weinig ruimte of begrip is voor hun wereldbeeld/geloofsbeleving.

Beide predikanten namen deze situatie van dichtbij waar in hun gemeente en wilden iets voor deze vrouwen betekenen. Zij ontwikkelden in samenspraak met psychologen en migranten een cursusaanbod dat aansluit bij deze doelgroep. In de cursus wordt een insteek vanuit de bijbel gecombineerd met inzichten vanuit de psychologie en een cultuursensitieve aanpak.

Deze aanpak bleek heel vruchtbaar in de pilotgroepen en bleek een goede aanvulling te zijn op bestaande hulpverlening. Door de uitgave van het cursusboek wil Stichting Geloofsinburgering de cursus breder beschikbaar maken voor individuen, (kerkelijke) gemeenschappen en organisaties in Nederland.
Het boek is beschikbaar in het Nederlands en inmiddels vertaald in het Engels, Oekraïens en Russisch. In de loop van 2023 worden vertalingen in het Farsi, Chinees en Arabisch verwacht.
De boeken kosten € 14,95 per stuk en zijn te bestellen via www.freedomfocuscourse.com