• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

De afgelopen weken hebben 52 gemeenteleden de quickscan met betrekking tot het thema Samen geloven ingevuld.

We kunnen de scan als representatief beschouwen en het geeft over dit onderwerp meer bewustwording en beeldvorming over wat er in onze gemeente leeft.

Hier vind je de uitgebreide versie van de resultaten van de quickscan met aan het begin een korte analyse.

Wat opvalt in de quickscan.
Duidelijk wordt bijvoorbeeld dat ten aanzien van christen-migranten hier het gezegde “onbekend maakt onbemind” van toepassing is.
Wij vinden in De Rank onze missionaire houding belangrijk, maar de scan laat ook zien dat velen het nog moeilijk vinden hier praktisch invulling aan te geven.
Niettemin wordt door de meerderheid van de gemeenteleden erkend dat contacten met andere culturen verrijkend zijn.
Hoe we hier voor ieder een win-win situatie van kunnen maken wordt zondag 3 september na de dienst met elkaar besproken. De uitkomsten van deze gesprekken kunnen de werkgroep en de kerkenraad helpen om hun visie hierover te maken.

Namens de werkgroep
Jeroen van Gent