• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Uitleg bij de liturgische schikking:

God roept het volk op om de ketenen van de slavernij te verbreken en te gaan in blind en woordeloos vertrouwen op Hem, de enige God.

Een onderbroken slinger van hedera verbeeldt de breuk met het leven in slavernij.

De doorgeweven gouden stof in het onderste stuk is het teken van wat er achtergelaten moet worden om blind en woordeloos op God te kunnen vertrouwen.

De bloemen in het bovenste stuk verbeelden het nieuwe vrije leven.
De zonnebloem in het hoogste punt van de slinger is een beeld van Hem, de enige God.