• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Uitleg bij de liturgische schikking avondmaalsdienst
Zondag 14 januari 2024 | Lezing: Lucas 19: 1-10

De lezing van vandaag gaat over Zacheüs.

De naam ‘Zacheüs’ betekent zuiver, rein, rechtvaardig. Zacheüs wordt daarom gesymboliseerd door de witte roos. Zacheüs verlangt ernaar Jezus zien maar hij weet nog niet of hij zelf ook gezien wil worden. Daarom klimt hij in een boom en verschuilt zich achter de bladeren. De witte ros zit daarom verscholen tussen de bladeren van de ‘boom’.
In de verkondiging komen deze twee bewegingen in het leven van Zacheüs terug: verschuilen en verlangen.
De witte hyacintbollen (hyacint staat voor verlangen) beleden deze twee bewegingen uit: De bloem verschuilt zich nu nog in de bol maar we zien al wel groene puntjes van verlangen om gezien te worden.

Jezus vraagt Zacheüs uit de boom te komen omdat Hij (Jezus) vandaag bij hem (Zacheüs) wil verblijven, wil eten. De liefde van Jezus die hieruit spreekt zorgt ervoor dat Zacheüs gemotiveerd wordt zij leven te veranderen en liefde te gaan delen. Daarom wordt Jezus in deze schikking gesymboliseerd door een rode roos, teken van liefde.

Rond Jezus en de boom liggen korenaren en rode druiven, een verwijzing naar het avondmaal. Daarnaast rode rozenblaadjes, brood en wijn als teken dat wij door het avondmaal, door Jezus, liefde mogen delen met anderen.

Lees de preeksamenvatting nog eens door en kijk wat je ervan in de schikking terugziet.