• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Toelichting bij de doopschikking Zondag 10-03-2024
Schriftlezing Markus 14: 32-41

Jezus gaat met zijn leerlingen naar de hof van Getsemané. Hij vraagt Petrus, Jakobus en Johannes met hem mee te gaan en over hem te waken als hij gaat bidden. Zij vallen echter herhaaldelijk in slaap.

In de vaas allerlei takken, deze symboliseren de hof van Getsemané.

De 3 ‘liggende’ paarse tulpen staan voor de 3 leerlingen die in slaap vallen. De witte tulp die boven de schikking uitsteekt is symbool voor de biddende Jezus. In de schikking zijn meer tulpen in verschillende kleuren verwerkt, deze symboliseren ons mensen. De tulp is in de kerkelijke traditie het symbool van gebed. De bloembladen staan open naar de hemel.

Naast de schikking een kleinere vaas. Hierin zitten in een verwijzing naar de grote vaas: de takken en de liggende tulpen. De liggende tulpen symboliseren hier Roderick en Elise, Julie en Jeanne. Daar bovenuit een blauwe bloem die staat voor Dorian. Daar weer boven 3 witte tulpen: Dorian wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.