• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

        

De evenementencommissie zorgt binnen De Rank voor de inzameling van oud papier, oude metalen (ook snoeren) en gebruikt frituurvet en -olie. Jaarlijks wordt hiermee een substantieel bedrag toegevoegd aan de begroting van De Rank.

U kunt het oude papier en/of oude metalen brengen bij de Fam. Metselaar, Onderweg 35/37, met de vermelding dat het aantal kilo's moet worden bijgeschreven op het conto van De Rank. Het geld dat wij hiervoor krijgen komt ten goede aan het werk binnen onze eigen wijkgemeente.

Het oude metaal en fituurvet en -olie kunt u brengen bij de familie Smit (graag eerst even bellen).

Het inzamelpunt voor oude metalen en frituurvet en -olie::

  • Gerrit Smit, Henegouwerweg 100, tel. (0182)619406

Uw overige spullen die "overcompleet" zijn (nog goed bruikbaar maar u heeft ze niet meer nodig) kunt u ook brengen bij de "Smitshoeve", Henegouwergweg 100. Deze worden dan weer verkocht op de Rommel- en Snuffelmarkt t.b.v. De Rank. Graag even bellen of mailen naar Gerrit Smit als u spullen wilt komt brengen.