• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Op donderdag 15 oktober is er een informatie avond over "Samen Triangel" georganiseerd.

In verband met de Corona maatregelen hebben we de avond zowel in met een 20 tal aanwezigen in de Morgenster als via een live-stream via Youtube aangeboden. Gedurende avond zijn er via Youtube een kleine 20 locaties aangesloten geweest. U kunt deze bijeenkomst terug kijken via deze link: https://youtu.be/2gGGm8t7mLs (of hieronder).

Om de mening, suggesties en terugkoppeling van de aanwezigen te peilen hebben we door middel van een mentimeter presentatie een aantal vragen uitgezet.


U kunt de resultaten hiervan in dit document rustig bekijken. Of u volgt het geheel via de YouTube uitzending.

Kijkwijzer bij youtube opname:

  • de echte bijeenkomst start, na de aankondigingsloop rond 15.00 minuten
  • Tot 56.30 is er informatie over Samen Triangel en de ervaringen van Leidscheveen/Ypenburg
  • Op 1.08.30 start de mentimeter met 22 personen; waarvan 14 bewoners van de Triangel
  • Vanaf 1.11.00 tot 1.36.30 wordt nog wat meer info over Leidscheveen/Ypenburg gedeeld
  • Na 1.36.30 volgen er meer vragen e.d. over de wijk Triangel
  • 2.11.00 afsluiting avond

Bijlagen: