In De Rank zijn we gezegend met bijna 200 leden tot en met 22 jaar. Wat een rijkdom! Maar ook wat een verantwoordelijkheid! Hoe zorgen we dat we deze jonge Rankers vasthouden en ze betrekken bij onze gemeente?
In mei 2020 rondden Elze Bos en Jolanda Minnema de cursus Kinder- en tienerpastoraat van de Stichting Chris en Voorkom! af. Daarna is het plan voor jeugdpastoraat in De Rank met de kerkenraad besproken op de wei-dag in september. Inmiddels zijn er stappen gezet om een kernteam jeugdpastoraat te vormen.

Wat is nou eigenlijk jeugdpastoraat?
Wortelen, groeien, bloeien en vruchtdragen begint bij zaadjes zaaien. Zonder zaadje geen wortels. Zonder wortels geen plantje dat kan groeien, bloeien en vruchtdragen. Zaadjes zijn kwetsbaar en hebben zorgvuldige verzorging nodig. Ze moeten in goede aarde vallen, gevoed en verzorgd worden beschermd tegen onkruid, zodat het plantjes worden, die stevig kunnen wortelen, vrij kunnen groeien, weelderig bloeien en rijkelijk vrucht kunnen dragen.

Het jeugdpastoraat is een belangrijk middel om hieraan bij te dragen. Jeugdpastoraat is niet een paar mensen die pas komen kijken als er iets misgaat. Jeugdpastoraat begint bij het zien en kennen van de jeugd door de hele gemeente. Jeugdpastoraat is een breed vangnet voor onze jeugd om ze te laten groeien (toerusten) in geloof in God. Als ze zich geborgen en veilig weten (zorgen) binnen de gemeente, kunnen ze tot volledige bloei komen en zelf vrucht dragen.
Hiermee beginnen wij het plan dat we aan de kerkenraad hebben voorgelegd. Tijdens de cursus is ons in ieder geval duidelijk geworden dat als het netwerk om onze jeugd heen goed geregeld is, wij zicht hebben op wat er speelt bij elke jongere in onze gemeente. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat zij tot bloei kunnen komen in het geloof.

Is dit dan de verantwoordelijkheid van een klein groepje mensen? Of van de jeugdwerkers? Nee! Pastoraat is een zaak van de HELE gemeente, van oud(er(s)) tot jong en alles daartussenin.
Gemeente-zijn is een zaak van ons allemaal. We moeten omzien naar elkaar, we moeten zorgen voor elkaar en leren van elkaar. Dat lukt alleen waar verbinding is.
De eerste stap van het kernteam jeugdpastoraat is dan ook verbinding leggen. Hoe kunnen we de jeugd en de volwassenen dichter bij elkaar brengen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jeugd zich gezien, gekend, geliefd, geaccepteerd en gewaardeerd voelt binnen De Rank als gemeente? En andersom geldt ook: hoe kunnen we de jeugd inzetten om om te zien naar de volwassenen in onze gemeente?

Tijdens deze lastige coronaperiode zijn er al een paar geslaagde acties geweest, waar de jeugd zich creatief en actief inzette om bij ouderen in de gemeente iets langs te brengen en zo een lichtje te zijn.
Van zowel de jeugd als van de ouderen zijn hier positieve reacties op gekomen. Het is fijn als er naar je wordt omgezien, maar tegelijk is het ook fijn om om te zien naar de ander. Daar word je zelf ook blij van! Dit willen we graag vasthouden en uit gaan breiden. Op welke manier? Dat hoort u in een later stadium, maar we hopen wel op uw medewerking om die veilige plek te worden als gemeente voor onze jeugd.

Hoe nu verder?
Met het kernteam willen we in kaart brengen of en waar we alle jeugdleden in beeld hebben. We willen actief contact leggen met alle jeugd, laten zien dat we er zijn, ook aan die jeugdleden die we niet (vaak) in de kerk en bij activiteiten zien. Ook zij zijn waardevol en geliefd door onze Vader. Dat mogen we ze laten zien. We gaan de jeugdleiders toerusting bieden, want we hebben hen nodig om onze jeugd te zien. We gaan ook u inzetten om verbinding te maken met de jeugd en we gaan de jeugd inzetten om verbinding te maken met u! Want (jeugd)pastoraat is een zaak van ons allemaal.
We hebben gekozen voor de naam ONE4you, want als we Omzien Naar
Elkaar, in de overtuiging dat er ook Eén (ONE) is die naar ons omziet, onze Vader in de hemel, maken we Zijn liefde bekend aan de ander! Laten we verbinding leggen tussen jong en oud en alles wat daar tussenin zit, zodat alle jeugd weet: ik mag er zijn, ook in De Rank. Er is altijd iemand die mij kent, die mij ziet, die me meeneemt op mijn levenspad. Dan zijn we gemeente van God!

Kernteam Jeugdpastoraat
Het kernteam is nog niet helemaal compleet, maar de volgende personen hebben we al bereid gevonden in het kernteam jeugdpastoraat plaats te nemen: Kees Alblas, Elze Bos, Jolanda Minnema, Bettina Oudenaarden en Wouter Smit gaan zich de komende tijd buigen over een plan van aanpak en manieren om het jeugdpastoraat in de gemeente vorm te laten krijgen. Wij vragen uw voorbede voor dit belangrijke stukje werk in de kerk.

Meer weten? Wilt u meer informatie over het jeugdpastoraat of heeft u vragen, dan kunt u terecht bij:
Elze Bos, [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]
Jolanda Minnema [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]