• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

De Rank - ZWO-groep voor Zending en Werelddiakonaat

Gegrepen en geïnspireerd door het Evangelie zijn wij geroepen het goede nieuws uit te dragen en betrokken te zijn bij mensen in nood wereldwijd. De ZWO-groep wil de gemeente van harte in deze missionaire en diaconale roeping ondersteunen en stimuleren.

Zij doet dit door elk seizoen een project in het  kader van zending, werelddiaconaat en/of ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht te brengen en mensen te ondersteunen die daarin werkzaam zijn. In het kader van dit jaarproject worden allerlei activiteiten gehouden.

Het rekeningnummer voor giften voor de ZWO-activiteiten is:
NL10 RABO 0373 7095 44 t.n.v. ZWO De Rank. U kunt hier eventueel bij vermelden voor welke ZWO-activiteit u de gift wilt bestemmen.

 

Jaarproject 2022-2024

Gedurende 2022-2023 en 2023-2024 steunen wij vanuit de ZWO het project "Droge Rivierbeddingen - Bron van Water" in Kenia van de Stichting AgriNextLevel. 

Klik hier voor meer informatie over dit project

 

 

Projecten eerdere jaren

Klik hier voor informatie over het jaarproject 2021-2022 ]

Klik hier voor informatie over het jaarproject 2020-2021 ]

Klik hier voor informatie over het 2-jaarproject 2018-2020 ]

Klik hier voor informatie over het jaarproject 2017-2018 ]

[ Klik hier voor informatie over het 2-jaarsproject 2015-2017 ]

[ Klik hier voor informatie over het jaarproject 2014-2015 ]

 

Voor meer informatie neemt u contact op met één van de leden van de werkgroep: