• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

 Archief liturgische schikkingen De Rank 

Zondag 24 maart was het Palmzondag. De intocht van Jezus in Jeruzalem. Het gekleurde kleed en de palmachtige takken symboliseren de mantels en de palmtakken die de menigte op de grond leggen voor Jezus.

De schriftlezing was Lucas 22: 31-34. Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken.

Toelichting bij de doopschikking Zondag 10-03-2024
Schriftlezing Markus 14: 32-41

Jezus gaat met zijn leerlingen naar de hof van Getsemané. Hij vraagt Petrus, Jakobus en Johannes met hem mee te gaan en over hem te waken als hij gaat bidden. Zij vallen echter herhaaldelijk in slaap.

Uitleg bij de liturgische schikking avondmaalsdienst
Zondag 14 januari 2024 | Lezing: Lucas 19: 1-10

De lezing van vandaag gaat over Zacheüs.

Uitleg bij de schikking op Gedachteniszondag
In de verkondiging bij de lezing uit Genesis 50 worden 3 rituelen aangestipt:

  • Een laatste kus: Jozef (de lelie) buigt zich over Jacob (chrysant) heen en geeft hem huilend (pareltjes) een laatste kus.
  • Het balsemen als hoop op opstanding: de groene kruikjes en het witte doek symboliseren het balsemen; het kruis met de witte roos symboliseert de opstanding van Jezus.
  • Een rouwperiode van 30 dagen: het zwarte doek achter de schikking verwijst naar deze rouwperiode.

In de feestelijke morgendienst van 12 november werden Naomi en Bram gedoopt. Uitgebeeld door de roze bloemen en blauwe bloemen in de boeketten. Zij werden gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest gesymboliseerd door de 3 witte rozen. De geloofsopvoeding is ook een taak van de gemeente. Zij staan rondom de dopeling, deze wordt weergegeven door het gipskruid.

Voor de doop wordt water gebruikt. Uitgebeeld door de blauwe organza stof. Water verfrist, water vernieuwt, water maakt schoon, water is de bron van het leven.