• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

 Archief liturgische schikkingen De Rank 

De schikking bij de Avondmaalsdienst is gemaakt bij Hebreeën 8: 1-6.

In het midden wordt Jezus als hogepriester in de hemel verbeeld door een hoge fles met een witte roos (zuiverheid, onschuld) met daaronder een wolk van gipskruid om te verbeelden dat Hij in de hemel is. Aan de fles gebonden een kruis met korenaren en druiven om het offer dat Hij voor ons bracht te verbeelden. Hier omheen 4 glazen om de hoekpunten van de tabernakel/tempel te symboliseren.

Tijdens de vieringen in de Stille Week en op Paasmorgen is aandacht besteed aan een aantal Ik Ben-woorden van Jezus. Wie is Hij? Wat betekent Hij voor u en jou? Hoe zien wij Hem?

Dat ‘zien’ is in de basis van alle schikkingen verbeeld door de opening in het midden van de schikking, als het ware een oog waarmee Hij ons ziet en waarmee wij opzien naar Jezus. De ondergrond van de schikkingen in de Stille Week is paars, de kleur van soberheid, bezinning en inkeer. Op Paasmorgen is de ondergrond wit gekleurd, een verwijzing naar de reinheid door de opstanding van onze Heer, Jezus Christus.

In de feestelijke doopdienst op zondag 20 maart werden Merel en Lieve gedoopt. Uitgebeeld door de roze bloem.
Zij werden gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest gesymboliseerd door de 3 witte rozen.

Voor de doop wordt water gebruikt. Uitgebeeld door de blauwe irissen.
Water verfrist, water vernieuwt, water maakt schoon, water is de bron van het leven. Daarom is de doop een oproep om op zoek te gaan naar de bron van het leven.

Op zondag 21 november hebben wij de gemeenteleden herdacht die dit kerkelijk jaar zijn overleden. Hun namen zijn: Otto Supusepa, Ans van den Berg – Blonk, Ina van Nielen, Marjo de Mik, Lijda Verbree – Prins, Cees Roos, Riet Roos – Rodenburg en Jan Russher.

In een gedenkmoment hebben familieleden de betreffende kaars aangestoken. 
In de spiegel zien we de glans van de herinneringen. De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren.

Op zondag 14 november werd er gedoopt en hiervoor werd een liturgische doopschikking gemaakt.

Doorgeven van het geloof.

De witte rozen staan voor de Vader, Zoon en Heilige Geest.
De twee zuidenwindlelies staan voor de ouders van Nathan, Jordy en Linda.
De licht zalmroze roos staat symbool voor Nathan.