• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Repatriëring familie van der Maas
Het COVID-19 virus houdt heel de wereld in haar greep. Ook Albanië ontkomt hier niet aan. Het aantal besmettingen is nog relatief laag, maar de medische zorg is er slecht. De bevolking mag enkel op vertoon van een geldig papiertje de straat op en er rijden geen auto's, bussen, taxi's e.d. Vanaf ongeveer half maart zijn de landsgrenzen gesloten.

De familie van der Maas heeft omstreeks 21 maart via de GZB de opdracht gekregen om te repatriëren. Het leek erop dat het vliegverkeer vanaf dinsdag de 24e maart pas zou stoppen, maar helaas was dit reeds vanaf 22 maart.

De familie van der Maas heeft geprobeerd via andere kanalen naar Nederland terug te keren, maar de meeste regelingen zijn toegespitst op Nederlanders woonachtig in Nederland. De familie van der Maas moest daardoor noodgedwongen in Albanië blijven. Onder andere door de inspanningen van de Nederlandse ambassade i.s.m. de Duitse ambassade heeft de familie van der Maas op dinsdag 31 maart een avondvlucht kunnen nemen naar Frankfurt. Na een overnachting in Frankfurt hebben zij de volgende morgen de trein richting Waddinxveen genomen, om 1 april 's middags in goede gezondheid te arriveren.
Lees hier ook de nieuwste Nieuwsbrief van de familie Van der Maas.

Aad, Dineke, Chris en Jos hebben voorlopig hun intrek genomen in Spoorpad 13 te Waddinxveen.

Stand van zaken fondsenwerving
Op dit moment is het bedrag van € 10.305,- toegezegd waarvan € 3.970,- inmiddels is ontvangen. Een mooie start, waarvoor we zeer dankbaar zijn.

Het zou fantastisch zijn als u op een structurele manier (maandelijks) met een bepaald bedrag deze uitzending zou willen ondersteunen. Ook kleine bedragen helpen! Zie hieronder voor meer informatie, waarvoor alvast dank!

Betrokkenheid vanuit De Rank
Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de Nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt u hier op de website. De meest recente nieuwsbrieven vindt u ook op de website. Een gift voor de familie Van der Maas kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. “TFC Aad en Dineke van der Maas”. Ook vragen we om de familie Van der Maas te steunen door een vaste donatie, maandelijks of jaarlijks, wat u wilt. Het is belangrijk dat er meer vaste donateurs komen! Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd één van de TFC-leden aanspreken/aanschrijven.

De Thuisfrontcommissie