• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Zoals bekend is de familie Van der Maas al weer ruim 2 maanden in Nederland, na door de GZB te zijn gerepatrieerd uit Albanië. Inmiddels gaat ook Albanië weer langzaam 'open' en wordt ook zichtbaar dat de schade door de corona-crisis in Albanië zeer groot is.

Veel mensen werkten zonder contract en zijn nu werkloos. Zij hebben geen geld om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. En dit heeft weer gevolgen voor de middenstand (restaurants, winkeliers, etc) waardoor ook zij in de problemen komen.

En ook voor de kleine protestantse kerkjes in Albanië heeft het gevolgen. Belangrijke (buitenlandse) sponsors zijn terughoudend en omdat er geen kerkdiensten werden gehouden zijn er ook geen collecte opbrengsten geweest. Hierdoor heeft 1 van de 12 kerkjes in het opbouwprogramma waar Aad van der Maas mee bezig is, moeten besluiten om te stoppen. 

Vanuit de GZB wordt wel beperkte noodhulp gegeven aan deze kerkjes, maar dat is bij lange na niet voldoende. Het is ontzettend spijtig om te zien dat het opbouwwerk wat o.a. door de fam. Van der Maas in Albanië is uitgevoerd in de afgelopen jaren op deze manier in gevaar komt.

Daar komt bij dat door de corona-crisis ook binnen De Rank een aantal geplande acties, waar (een deel van) de bestemming voor de GZB/familie Van der Maas bestemd zou zijn, niet doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan de Rommelmarkt en de 24-uurs Step-actie die al helemaal uitgedacht en gepland stond voor 13 juni. Hierdoor zal ook het bedrag aan giften vanuit deze acties een stuk lager zijn en wordt het opbouwwerk dus nog extra gehinderd.

Om deze reden willen wij u vragen om te kijken of u in deze periode een (extra) gift wilt geven voor het werk van de familie Van der Maas in Albanië, dat ook in deze periode gewoon doorgaat. Dit mag een eenmalige gift zijn (prachtig) maar een structurele maandelijkse gift zou helemaal super zijn. Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting; de GZB is een organisatie met ANBI-status. Een gift voor de familie Van der Maas kunt u rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. TFC Aad en Dineke van der Maas.

Alvast heel hartelijk dank!

Terugkeer naar Albanië
Omdat Albanië de grenzen weer opent en er later deze maand weer vliegtuigen gaan vliegen zal Aad medio juli weer teruggaan naar Albanië. Dineke en Jos zullen dan later volgen. Chris zal in Nederland blijven om na de vakantie aan een studie in Delft te beginnen.

Stand fondsenwerving
Dankbaar zijn wij dat - ondanks bovenstaande - toch al een mooi bedrag ontvangen is voor het werk in Albanië. De laatste stand van de fondsenwerving ziet u hieronder in de fonds-thermometer.

De Thuisfrontcommissie