• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Sinans Atlas
In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juli was Aad van der Maas een half uur te gast bij dit radioprogramma. Sinan praat met zijn gasten over het land waaraan zij hun hart verloren hebben. Dit levert fascinerende verhalen op. In het gesprek met Aad gingen zij in gesprek over zijn werk daar, de Albanese cultuur en natuur, en de mooie en minder mooie kanten van het land. Klik hier voor de informatie om terug te luisteren; zeker de moeite waard!

Collecte TFC
D.V. 2 augustus 2020 staat er een collecte op het programma t.b.v. de TFC, van harte aanbevolen!
Door de Corona crisis zijn een aantal geplande acties waar een deel van de bestemming voor de GZB/Familie van der Maas bestemd zou zijn, niet doorgegaan. Denk bijvoorbeeld aan de rommelmarkt en de 24-uurs stepactie, die helemaal georganiseerd gepland stond op 13 juni jl. Hierdoor zal het bedrag aan giften lager uitkomen en wordt het opbouwwerk in Albanië extra gehinderd. We willen u daarom vragen om te kijken of u in deze periode een (extra) gift wilt geven voor het werk van de familie van der Maas in Albanië. Dit mag een eenmalige gift zijn, maar een structurele maandelijkse gift zou helemaal super zijn. Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting; de GZB is een organisatie met ANBI-status. Een gift voor de familie Van der Maas kunt u rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. TFC Aad en Dineke van der Maas.

Kort vraaggesprek
In de kerkdienst van 21 juni jl. is er een filmpje getoond over de familie van der Maas. In dit filmpje is te zien hoe het hen vergaat nu zij weer noodgedwongen in Nederland zijn. Ondanks dat zij meer dan 2 maanden in Waddinxveen terug zijn hebben veel mensen hen door alle COVID-19 perikelen niet kunnen spreken. Het filmpje is hier nogmaals te bekijken.

Stand van zaken fondsenwerving
Op dit moment is het bedrag van € 20.347,- toegezegd waarvan € 16.282,- is ontvangen. Een mooi resultaat waar we u dankbaar voor zijn. Het zou fantastisch zijn als u op een structurele manier (maandelijks) met een bepaald bedrag deze uitzending zou willen ondersteunen. Ook kleine bedragen helpen! Zie hierboven voor meer informatie, waarvoor alvast dank!

Tenslotte vragen we u om - zeker nu - te bidden voor de kerken in Albanië en de kerkleden, nu ze moeite hebben om hun hoofd boven water te houden.

De Thuisfrontcommissie