• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

In december is de derde nieuwsbrief van de familie Van der Maas verschenen. Deze is hier te lezen via de site van de GZB. In deze nieuwsbrief staat onder meer de volgende update over het werk van Aad:

Het doel van onze uitzending naar Albanië is dat Aad onderzoekt op welke manier de jonge Albanese kerken ondersteund kunnen worden bij theologisch onderwijs. Er zijn een aantal bijbelscholen, maar helaas functioneren die lang niet altijd optimaal. Bv. omdat er te weinig mogelijkheden zijn om  fulltime cursussen aan te bieden, of omdat er tussen de verschillende kerken niet veel wordt samengewerkt. Na de val van het communisme (25 jaar geleden intussen) is er nog steeds geen  theologische opleiding op hoger niveau, hoewel er wel behoefte aan is.

Geïnteresseerden moeten nu studeren in het buitenland. Daarnaast hebben ook plaatselijke gemeente behoefte aan inhoudelijke ondersteuning. Aad is (in afstemming met de VUSH, zeg maar de “Albanese PKN”) bezig om hiervoor plannen te maken. Daarbij is het natuurlijk nodig om goede contacten te leggen met kerken, organisaties en voorgangers. Regelmatig wordt Aad gevraagd om in een aantal kerken te preken of korte cursussen te geven. Dat zijn mooie manieren om het gemeenteleven van dichtbij mee te kunnen maken. In november heeft het op sommige plaatsen in Albanië heel veel geregend. De rivieren konden het water niet aan.  Vooral in de zuidelijke plaatsen Fier en Vlore waren er overstromingen. Er was veel schade, maar gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. De VUSH heeft, op verzoek van de overheid  hulppakketten uitgedeeld, zoals kleding, matrassen en voedsel. Hiervoor werkten we uiteraard  samen met andere hulporganisaties en plaatselijke kerken.” -- Familie Van der Maas

Andere wetenswaardigheden staan in de Nieuwsbrieven die u kunt lezen via deze website of via de GZB. of op de Facebookpagina. Ook liggen er enkele exemplaren in de informatiekast in de kerk.

Betrokkenheid vanuit De Rank
Ook in het nieuwe jaar zullen nog een aantal sponsor-diners gekookt worden door de commissie die de maaltijden voor alleengaanden organiseert. Houd de Zondagsbrief en/of website in de gaten voor de aankondiging van de volgende sponsor-diners.

De Thuisfrontcommissie (TFC) ondersteunt de familie Van der Maas door de contact te onderhouden, het verstrekken van informatie en ook door voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen om deze uitzending mogelijk te maken. Wat betreft de financiën is medio december inmiddels een bedrag van € 15.796,= ontvangen van een reeds toegezegd totaalbedrag van € 16.596,=. Het bedrag neemt iedere maand nog toe waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Klik hier voor de actuele stand van de giften.

Op 21 januari is de eerste collecte bestemd voor de TFC. Deze collecte komt geheel ten goede aan de uitzending van de fam. Van der Maas. Van harte aanbevolen!

Verder is het bedoeling dat de TFC de catechisatie-avond op 23 januari invult met het onderwerp zending en dan met de name de uitzending van de familie Van der Maas naar Albanië. Wij zullen dan – als het allemaal lukt – ook via een Skype-verbinding contact hebben met de familie Van der Maas.

Wilt u ook meeleven en/of geven? Bij de uitgang van de kerk liggen kaartjes waarmee u zich kunt aanmelden als donateur en/of om de nieuwsbrieven te ontvangen. Ook via deze pagina kunt u zich aanmelden en vindt u alle informatie, ook over hoe u uw (structurele) gift kunt aftrekken van de belasting.

De Thuisfrontcommissie