• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Update Fam. van der Maas
Weer thuis in Albanië zijn Chris en Jos inmiddels weer aan school begonnen, Dineke pakt haar vrijwilligerswerk bij Alo!Mik weer op en is Aad ook weer aan het werk. Met als aandachtspunt het opzetten en uitbouwen van theologisch onderwijs voor de Protestantse kerk in Albanië. In de laatste nieuwsbrief zegt hij hier o.a. over:

“In de afgelopen maanden heb ik mij nog verder kunnen verdiepen in de situatie van de Albanese protestantse kerken en de diverse trainingen. Ik heb lessen bijgewoond, conferenties bezocht en veel contacten gelegd.

Er blijken mooie initiatieven te zijn qua toerusting, maar helaas functioneren die vaak los van elkaar, bv. vanwege verschil in theologische visie of opleidingsniveau. Na overleg is de conclusie dat wij willen aansluiten bij enkele bestaande programma’s i.p.v. dat we zelf een nieuwe theologische opleiding willen starten. Dat zou de concurrentie immers alleen maar vergroten. Ik zal gaan samenwerken met de “International School of Theology and Leadership”, ISTL in Tirana.”


Bij terugkomst in Albanië vond een zeer verdrietige gebeurtenis plaats. Het 6 jarig dochtertje (Miriam) van Maarten en Gerdien Blom (ook uitgezonden via de GZB naar Albanië) overleed zeer plotseling. Ook 2 andere kinderen in het gezin werden ernstig ziek. Aad is betrokken geweest bij het regelen van veel zaken. Het overlijden van Miriam en alles wat daarna gebeurde heeft ook veel impact gehad op het gezin Van der Maas. Wij vragen gebed voor de familie Blom en ieder die hierbij betrokken is.

In de laatste nieuwsbrief [ hier te vinden ] staat ook een persoonlijk verhaal van Aad over de aangrijpende dood van een jonge dominee vanwege een eeuwenoude wraaktraditie in Albanië.

Stand van zaken fondsenwerving
Het reeds toegezegde bedrag is gestegen naar € 24.025,=, waarvan inmiddels € 21.055,= is ontvangen. Prachtig dat het werk van Aad en Dineke in Albanië ook op deze manier wordt gesteund. Zij weten zich tot dit werk geroepen door de Bijbelse opdracht en doen dat vanuit en ook namens ons allen in De Rank. Wij willen iedereen die heeft bijgedragen hartelijk danken. En als u de fam. Van der Maas ook wilt steunen vindt u meer informatie onderaan dit artikel.
Betrokkenheid vanuit De Rank
De Thuisfrontcommissie (TFC) ondersteunt de familie Van der Maas door contact te onderhouden, het verstrekken van informatie en ook door voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen om deze uitzending mogelijk te maken.

Gepland…

  • Er worden weer nieuwe data voor de sponsordiners gepland. Klik hier voor meer infomatie.
  • Oktober/ november: speculaasactie – binnenkort volgt meer informatie
  • Zondag 25 november: collecte voor de familie Van der Maas

(Nog) geen strandwandeling
In de vorige Kompas stond vermeld dat er op zaterdag 29 september een sponsor-strandwandeling zou worden georganiseerd. Gezien de vele activiteiten in de maand september en het afscheid van ds. Menno Zandbergen op 30 september hebben we besloten om deze activiteit te verplaatsen. Zodra deze opnieuw gepland is leest u daar uiteraard meer over.

Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de Nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt u op deze website en op gzb.nl/famvdmaas.

Een gift voor de familie Van der Maas kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. “TFC Aad en Dineke van der Maas”. Ook vragen we om de familie Van der Maas te steunen door een vaste donatie, maandelijks of jaarlijks, wat u wilt. Het is belangrijk dat er meer vaste donateurs komen! Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd één van de TFC-leden aanspreken.

De Thuisfrontcommissie