• Coenecoop College, locatie van De Rank

 • Banner Welkom in De Rank
 • Liturgisch centrum De Rank, wit

 • Liturgisch centrum De Rank, paars

 • Banner Sponsorfietstocht 2019

De Rank - Catechisatie

Ook dit seizoen is er weer catechisatie.

Tijdens de catechisatie leren we over God, de bijbel, de kerk. We lezen met elkaar de bijbel, bidden en praten over wat het betekent als je in God gelooft.

Voor wie is er catechisatie?

  • Voor de groepen 7 en 8 van de basisschool is er Basiscatechese. Deze catechese vindt één keer in de twee weken plaats tijdens de ochtenddienst. Iedereen uit groep 7 en 8 is van harte welkom. We verzamelen op de zondagen dat er basiscatechese is in de hal bij de ingang van de school. Om 10 uur, als de kerkdienst gaat beginnen gaan we met elkaar naar het lokaal voor de basiscatechese. Voor het einde van de kerkdienst komen we tegelijk met de kinderen van de kindernevendienst terug in de kerkzaal. We staan dan als groep bij het orgel, zingen het laatste lied mee en ontvangen de zegen.
   Het zou fijn zijn als je zelf een bijbel meeneemt, maar mocht je hem vergeten zijn dan pak je er gewoon één uit de kast. De basiscatechese is meestal om de week, maar niet altijd. Hieronder zie je een link naar datums van het seizoen 2017 - 2018. Schrijf ze op de kalender, plak ze op de koelkast of in je bijbel, zodat je zal altijd bij de hand hebt. We hopen op een fijne tijd met elkaar!

   Hartelijke groet, Marjolijn Geluk, Jolein Oosterom, Hugo Oskam en Laura Berkouwer

   Zoek in de kalender op "Basiscatechese" voor de geplande data.
   Klik hier voor de data met onderwerpen in 2018/2019.


  • Voor de klassen 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs is er "Follow Me".

   Wat gaan we doen? Samen zullen we elke dinsdagavond nadenken over verschillende thema's. Dit jaar willen we samen nadenken over wat het betekent om met elkaar kerk te zijn. Wat zegt God ons in de Bijbel over hoe we kunnen leven in contact met God en met elkaar? We hebben dit jaar ook een aantal actieve dingen op het programma staan. Wat die precies inhouden, houden we nog even geheim!
   Elke dinsdag gaan we om 19:30 u van start in de Immanuëlkerk. De avond duurt ongeveer een uur. De groepen zijn als volgt verdeeld:
   - Groep 1 leeftijd 12 t/m 13 jaar (klas 1).
     Leiding: Matthias Koudijzer en Bettina Oudenaarden
   - Groep 2/3: leeftijd 13 t/m 14 jaar (klas 2)
     Leiding: Kees Alblas en Annet Looijen
   - Groep 4: leeftijd 14 t/m 16 jaar (klas 3/4)
     Leiding: Harry Vennik en Jannie de Haan
   Coördinatie: Anneloes Vennik

   Zoek in de kalender op "FollowMe" voor de geplande data.


  • Voor de 'oudere jongeren' (jong volwassenen) is er de 18+-groep genaamd The Sign. Ook hier wordt met elkaar gesproken over het geloof. Klik hier voor meer informatie


  • Belijdeniscatechisatie
   Belijdeniscatechisatie is een jaar van geloofsverdieping. We staan stil bij geloven in de Drie-enige God en wat geloven betekent voor je dagelijks leven. We spreken samen over geloven en oefenen de geloofspraktijk van gebed, Bijbellezen, getuigen, gaven van de Geest, verantwoordelijkheid voor de gemeente, medemens en schepping. 

   De belijdeniscatechisatie is een plek om te groeien in je relatie met God, verdieping te zoeken, je mening te vormen. Het is ook een plek waar we kijken naar lastige punten van het geloof, waar vragen gesteld mogen worden, waar je aanvechting en trouw een plek krijgen.

   Mocht je nog niet weten of je aan het eind van het seizoen belijdenis wilt doen, dan kun je toch meedoen met de belijdeniscatechisatie. Aan het eind van het seizoen staan we stil bij de vraag waarom iemand belijdenis zou willen doen en wat dit betekent voor je leven. 

   Iets voor jou of u? Belijdeniscatechisatie is niet aan leeftijd gebonden. Sommigen zijn er nooit aan toegekomen om belijdenis te doen. Zoek je verdieping in je geloof? Wil je (opnieuw) nadenken over de vraag of belijdenis doen iets voor jou/u is? 

   De belijdeniscatechisatie is het komend seizoen op woensdagavonden. Eens per 14 dagen en de avond is van 20.00 tot 22.00 uur bij één van de deelnemers. Aanmelden of nadere informatie bij dhr. Adri Twigt (ouderling)

Voor meer informatie over de catechisatie binnen De Rank neem je contact op met:

 

Aanmelden sponsorfietstocht 14 september

Klik voor meer info

Kerkdiensten

Activiteiten