• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Snuffelmarkt 2018

De Rank - Kerkrentmeesters

Het wijkcollege van kerkrentmeesters spant zich in om de activiteiten van De Rank een dak boven het hoofd te bieden. Zij draagt verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van ruimtes, voor de medewerkers die daarvoor zorg dragen, als ook voor de 'personele bezetting' van de erediensten. De financiële middelen die daarvoor nodig zijn worden door het wijkcollege van rentmeesters verzameld en beheerd.

Collectebonnen
Samen met de diaconie stelt het college jaarlijks een rooster op voor de inzameling van onze gaven in de kerkdiensten. Gemeenteleden die voor de collectes gebruik willen maken van collectebonnen, kunnen deze bestellen door een bedrag over te maken op rekeningnummer: NL80 FVLB 0635.8092.30 t.n.v. "PGW inz. Collectebonnen". De bonnen zijn verkrijgbaar als kaarten van 20 stuks. 
- Er zijn kaarten voor respectievelijk € 10,- | € 14,- | € 20,- en € 40,- per kaart.
- Op de overschrijving uw telefoonnummer vermelden en welke bonnen u zou willen ontvangen.
- Een voorbeeld: u maakt € 100,- over; bij mededelingen vermeldt u dan “(uw tel. nr.) 2x10 4x20”.
- Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de gezamenlijk aangestelde beheerder: de heer A. Hakkesteegt, tel. 614928 of bij één van de kerkrentmeesters (zie onder).

Financiële ondersteuning
U kunt het werk binnen onze gemeente steunen door uw kerkelijke bijdrage of gift. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer NL52 FVLB 0635.8065.33 t.n.v. Kerkrentmeesters De Rank te Waddinxveen. Meer informatie kunt u vinden in Kompas en in de folder van Actie Kerkbalans die leden jaarlijks ontvangen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij één van de kerkrentmeesters.

Declaraties 
Ten behoeve van het declareren van onkosten die gemaakt zijn voor het kerkewerk in De Rank kan gebruik gemaakt worden van dit declaratieformulier. Na invullen graag versturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Rekeningnummers van De Rank:

  • Kerkrentmeesters:        NL52 FVLB 0635.8065.33
  • Diaconie:                NL45 FVLB 0635.8079.20
  • ZWO:                     NL48 FVLB 0635.8079.63
  • De Rank - actie 80-100%: NL94 FVLB 0225.3800.56
  • Collectebonnen:          NL80 FVLB 0635.8092.30

Ten behoeve van uw giften (en aftrekbaarheid van de belasting) vindt u hier de betreffende ANBI-pagina's:

De kerkrentmeesters in De Rank zijn:

Kerkdiensten