• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Snuffelmarkt 2018

De Rank - ZWO-groep voor Zending en Werelddiakonaat

Gegrepen en geïnspireerd door het Evangelie zijn wij geroepen het goede nieuws uit te dragen en betrokken te zijn bij mensen in nood wereldwijd. De ZWO-groep wil de gemeente van harte in deze missionaire en diaconale roeping ondersteunen en stimuleren.

Zij doet dit door elk seizoen een project in het  kader van zending, werelddiaconaat en/of ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht te brengen en mensen te ondersteunen die daarin werkzaam zijn. In het kader van dit jaarproject worden allerlei activiteiten gehouden.

Het rekeningnummer voor giften voor de ZWO-activiteiten is: NL48 FVLB 0635 8079 63 t.n.v. ZWO De Rank. U kunt hier eventueel bij vermelden voor welke ZWO-activiteit u de gift wilt bestemmen.


Jaarproject 2017-2018

Gedurende dit jaar steunen wij vanuit de ZWO de uitzending van de familie Van der Maas naar Albanië. Klik hier voor meer informatie over dit project.

 

Projecten eerdere jaren

[ Klik hier voor informatie over het 2-jaarsproject 2015-2017 ]

[ Klik hier voor informatie over het jaarproject 2014-2015 ]

 

Voor meer informatie neemt u contact op met één van de leden van de werkgroep:

Kerkdiensten