• Coenecoop College, locatie van De Rank

 • Banner Welkom in De Rank
 • Liturgisch centrum De Rank, wit

 • Liturgisch centrum De Rank, paars

 • Banner Sponsorfietstocht 2019

De Rank - Pastoraat

Als gemeente van de Goede Herder - pastor - zijn we geroepen om naar elkaar om te zien in vreugde en verdriet. Gemeenteleden zijn in deze wereld aan elkaar gegeven om elkaar te helpen op de weg van het geloof. De pastorale zorg is in de eerste plaats een opdracht van de gemeenteleden onderling. Daarnaast is er ook de dienst van de predikant, pastoraal werker, de ouderlingen en de pastorale medewerkers, die zich samen geroepen weten om voor te gaan in deze pastorale zorg. Zij vormen samen de Commissie Pastoraat.

Pastoraal Werker
Bram Wassenaar is pastoraal werker in De Rank en werkt twee dagen in de week. In principe is hij op woensdag en vrijdag in Waddinxveen. Als werkplek maakt hij gebruik van de Immanuëlkerk. Op deze dagen is hij telefonisch bereikbaar en zal hij zo veel mogelijk de pastorale bezoeken inplannen. Voor de andere dagen kunt u terecht bij uw eigen pastorale ouderling, die in voorkomende gevallen Bram zullen inlichten. Verder leest hij regelmatig zijn e-mail, ook voor vragen en het maken van afspraken. Zie hieronder zijn contactgegevens.

Voor de praktische uitoefening van het pastoraat binnen De Rank is de gemeente Waddinxveen en de directe omgeving verdeeld in vier wijken. De pastorale zorg van ouderlingen en pastoraal medewerkers is volgens onderstaand schema over deze wijken verdeeld.


Kies voor meer informatie en contactgegevens de betreffende wijk:

 • Wijk Noord
  Groenswaard vanaf de Beethovenlaan, Wingerd, Vondelwijk, Oranjewijk vanaf de Van Mecklingburgh Schwerinlaan, Noordeinde, Boskoop.
 • Wijk Oost
  Brugweg, Henegouwerweg, Bloemendaalseweg, Centrum, Sint Victorwijk, Oostpolderwijk, Kerkweg-Oost, Souburghlaan, Souburgh, Reeuwijk.
 • Wijk Zuid
  Gehele wijk Zuidplas en de wijk Triangel.
 • Wijk West
  Bomenwijk, Sniepweg, Kerkweg-West, Kleikade, Onderweg, Dorpsstraat, Veenkade, Abr. Kroesweg, Zesde Tochtweg, Plasweg, Arie Kempkesweg, Florijnlaan, Dukaatlaan, Caroluslaan en Toernooiweg, Zevenhuizen en de wijk Groenswaard t/m de Beethovenlaan.

Aanmelden sponsorfietstocht 14 september

Klik voor meer info

Kerkdiensten

Activiteiten