• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Kerkbalans 2021

De Rank - Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad wordt door de leden van de gemeente gekozen.

Het moderamen bestaat uit:

  • ds. J. Overeem (predikant)
  • dhr. P. Oudenaarden (voorzitter, ouderling)
  • vacature (scriba, ouderling)
  • mw. Annet Looijen (administratieve ondersteuning kerkenraad)
  • dhr. H. Molenaar (ouderling-kerkrentmeester)
  • vacature (diaken)
Contactpersoon voor de gastpredikanten en coördinatie van het preekrooster en is in handen van Annette Nieuwveld.
 
Op dit moment bestaat de kerkenraad uit de onderstaande personen:

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten