• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Sponsorfietstocht 2019

De Rank - Gemeente-opbouw & Vorming

De Rank is al lang geen kleine groep mensen meer. De zegen van de groei stelt ons tegelijkertijd voor de opgave elkaar niet uit het oog te verliezen. Te blijven zien wie de ander is, wat hem of haar beweegt en wat diegene nodig heeft. Dat betekent dat er in de gemeente plaatsen moeten zijn waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar vormen en toerusten. Wat betekent het in deze tijd om als gemeente ‘Lichaam van Christus’ te zijn? Om Hem na te volgen?

 

"Gemeenteopbouw en Vorming" wil erop toezien dat juist in een groeiende gemeente ieder tot zijn recht en aan zijn trekken komt. Er wordt gekeken naar de behoeften en vragen die leven in de Rank. Vanuit die behoeften wordt invulling gegeven aan diverse vormen van kring- en toerustingswerk en wordt getracht nieuwe impulsen te geven aan verdere gemeenteopbouw. Opdat er ook groei in de diepte plaatsvindt. Regelmatig wordt er vanuit Gemeente-opbouw en Vorming getracht om een (aantal) interessante cursus(sen) te organiseren. Dit om gemeenteleden ook te 'voeden' met kennis om op die manier de gemeente verder (op) te bouwen.
Ook worden er regelmatig gemeenteavonden georganiseerd. Dit biedt een uitstekende gelegenheid om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten en informeren. Er zijn algemene informatieve avonden die door de kerkenraad worden georganiseerd en die ook kunnen dienen om de gemeente te vragen zich uit te spreken over belangrijke besluiten van de kerkenraad. Hierin kunnen de volgende zaken op de agenda staan:

  • lezing over een bepaald onderwerp
  • informatie vanuit de kerkenraad
  • peiling van de mening van de gemeente over een bepaald onderwerp
  • het stellen van vragen over het reilen en zeilen in de gemeente
  • ...

Een gemeenteavond kan ook een thema hebben en meer inhoudelijk van aard zijn. Deze gemeenteavonden worden dan toerustingsavonden genoemd. Tenslotte zijn er (in het verleden) zogenaamde 'jongeren gemeenteavonden georganiseerd, die specifiek gericht zijn op onderwerpen die voor jongeren interessant zijn. Maar daarom niet minder interessant voor de 'oudere jongeren' of ouderen in de gemeente.

Uiteraard zijn ideeën vanuit de gemeente ook van harte welkom. U vindt een open oor voor wat er leeft in de gemeente en dus ook bij u. We horen graag van u!

Klik hier voor een overzicht van de verschillende activiteiten (en de data) binnen De Rank; deze verschijnen dan in het linkermenu.

Aanmelden sponsorfietstocht 14 september

Klik voor meer info

Kerkdiensten

Activiteiten