• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

De Rank - Missionaire werkgroep

Om "missionair zijn" op de kaart te zetten, is een werkgroep geformeerd van gemeenteleden. Deze is in maart 2009 bij elkaar gekomen om na te denken over hoe we - als De Rank - missionair zijn en kunnen zijn.

"Missionair zijn" kan op vele manieren en is zeker niet voorbehouden aan de werkgroep. Een ieder van ons mag op zijn eigen manier een beelddrager van Christus zijn. Een stad op de berg kan niet verborgen worden. Er zijn enkele activiteiten die nu al gebeuren. Zo is de werkgroep betrokken bij Kerst=Feest. Ook zijn er activiteiten die binnenkort plaatsvinden. U mag zeker iets verwachten tijdens de rommelmarkt. Een ander initiatief is het paasvuur en paasontbijt op 1e paasdag.

We zullen u op de hoogte houden van de initiatieven die ontplooid worden de komende tijd.

Missionaire werkgroep De Rank

Hieronder vindt u de leden van deze werkgroep: